Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Sáng ngày 19.6.2017, Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Tham dự Đại hội có đồng chí Huỳnh Văn Sáu – Trưởng ban Cán sự đào tạo giáo dục, Liên đoàn Lao động TP.HCM; đồng chí Huỳnh Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG TP.HCM; đại diện BCH Công đoàn một số trường thành viên ĐHQG TP.HCM cùng Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn và tập thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Kinh tế - Luật.


Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật lần thứ VI

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Công Đoàn Trường về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017); phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017 – 2022) với 05 chương trình cụ thể:

- Chương trình 1: Thực hiện vai trò và trách nhiệm của Công đoàn Trường trong việc cùng chính quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế dân chủ nơi làm việc;
- Chương trình 2: Nhất quán và thể hiện rõ nét vai trò của Công đoàn Trường trong việc đảm bảo thực hiện thành công các Kế hoạch hằng năm và Kế hoạch Chiến lược của Trường giai đoạn 2016 – 2020;
- Chương trình 3: Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ viên chức ở từng cấp Công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ;
- Chương trình 4: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, pháp luật, đạo đức, lối sống, vận động cán bộ, viên chức, lao động nỗ lực học tập nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng;
- Chương trình 5: Tăng cường hội nhập, giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn trong và ngoài ĐHQG TP.HCM. Chủ động trong công tác đối ngoại.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ VI (2017 – 2022) gồm 15 thành viên: 

- Đ/c Lưu Văn Lập – Phó trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Đ/c Tạ Nguyễn Hà Dung – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính
- Đ/c Lê Kim Vũ - Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên
- Đ/c Tô Thị Thanh Trúc – Phó trưởng Khoa Tài chính – Ngân hàng
- Đ/c Nguyễn Hồng Nga – Giảng viên Khoa Kinh tế 
- Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng Phòng Quản lý khoa học
- Đ/c Huỳnh Thanh Tuyền – Chuyên viên Khoa Hệ thống thông tin
- Đ/c Lê Quốc Nghi – Chuyên viên Phòng Sau đại học
- Đ/c Phan Quang Dũng - Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính
- Đ/c Lê Thái Huy - Phó trưởng Phòng Công tác sinh viên
- Đ/c Phạm Quốc Thuần – Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán
- Đ/c Nguyễn Trường Ngọc – Giảng viên Khoa Luật kinh tế
- Đ/c Vũ Văn Điệp - Chuyên viên Khoa Hệ thống thông tin
- Đ/c Huỳnh Thanh Tú - Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh
- Đ/c Hà Thanh Minh – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Sự thành công của Đại hội một lần nữa khẳng định tinh thần quyết tâm hướng tới xây dựng tổ chức Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật ngày càng vững mạnh, hiệu quả, là chỗ dựa vững chắc, bảo đảm quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động và phát huy trí tuệ tập thể công đoàn viên nhà trường./.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - Luật lần thứ VI:


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội


BCH Công đoàn trường khóa V  tuyên bố mãn nhiệm kỳ


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội
Thảo luận thẳng thắn tại Đại hội


Bầu cử BCH Công đoàn khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022)


BCH Công đoàn khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2022) ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội


Tặng hoa cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho công tác công đoàn nhiệm kỳ vừa qua

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 8,089,170

611,656