Đánh giá ngoài nội bộ theo chuẩn AUN-QA chương trình Kinh tế và Quản lý công

Trong 02 ngày 12 – 13.10.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đón đoàn đánh giá ngoài nội bộ của ĐHQG TP.HCM do PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam làm trưởng đoàn đến đánh giá chương trình Kinh tế và Quản lý công theo tiêu chuẩn AUN-QA. 

Trong 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá đã thực hiện các nội dung như: rà soát toàn văn báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo; phỏng vấn ban chủ nhiệm Khoa, đại diện Hội đồng khoa học Khoa, Trưởng Bộ môn; phỏng vấn giảng viên, sinh viên, cán bộ hỗ trợ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu,…

Kết thúc 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá đã đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả cùng những góp ý để nhà trường cải thiện nhằm tiến tới đánh giá ngoài chính thức theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Kinh tế và Quản lý công dự kiến vào năm 2018./. 

Một số hình ảnh trong 02 ngày làm việc:


Đoàn đánh giá ngoài gặp gỡ đại diện lãnh đạo Trường, Khoa và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu tóm tắt về UEL


PGS.TS Nguyễn Chí Hải - Trưởng khoa Kinh tế giới thiệu tóm tắt về Khoa


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường, Khoa
và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Khoa và cựu sinh viên tham gia phỏng vấn


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Khoa và nhà tuyển dụng tham gia phỏng vấn


PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam - Trưởng đoàn đánh giá ngoài đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu cám ơn đoàn đánh giá 


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường, Khoa và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sau khi kết thúc 02 ngày làm việc

Thực hiện: CCA

Tổng truy cập: 8,136,232

757,414