Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 -2020

Ngày 13.6.2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Hải và đồng chí Lê Tuấn Lộc – Phó bí thư Đảng ủy Trường đã báo cáo sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ cho nửa nhiệm kỳ còn lại. Theo báo cáo sơ kết, các chỉ tiêu được thông qua tại Đại hội III (nhiệm kỳ 2015 – 2020) như: Đảng viên học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập huấn công tác Đảng hằng năm cho Chi ủy, Chi bộ; tỷ lệ Đảng viên trong toàn Đảng bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm;… đến giữa nhiệm kỳ đều đạt trên 50%. Đảng bộ Trường nhiều năm liền được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.  


Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị


Đ/c Nguyễn Chí Hải - Phó bí thư Đảng ủy báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ


Đ/c Lê Tuấn Lộc - Phó bí thư Đảng ủy trình bày phương hướng, nhiệm vụ đến 2020

Phương hướng, nhiệm vụ từ tháng 6.2018 đến 2020 của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Luật, tiếp tục lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng; Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; Lãnh đạo công tác đoàn thể; Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát. 
Các Đảng viên tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến


Đ/c Nguyễn Công Mậu – Phó bí thư Đảng ủy ĐHQG TP.HCM phát biểu chỉ đạo

Hội nghị cũng nhằm sơ kết công tác Đảng 06 tháng đầu năm 2018 của nhà trường, đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017. Đảng ủy Trường đã khen thưởng 24 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và Chi bộ Hành chính 1 – Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017./. 


Khen thưởng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017


Khen thưởng 24 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 8,159,979

545,031