Phòng Đào tạo
GÓC TƯ VẤN
Lượt truy cập:   18007974
Đang online: 754
[Đăng ngày: 02/09/2010]

Họ và tên

Chức vụ

ThS. Phạm Thị Hạ Nguyên

Trưởng phòng Đào tạo

ThS. Dương Tôn Thái Dương

Phó Trưởng phòng Đào tạoCán bộ, nhân sự Phòng Đào tạo & Quản lý Sinh viên.

STT

Họ và tên

Chức vụ/Công việc đảm nhiệm

Email

1

Phạm Thị Hạ Nguyên

Trưởng phòng

nguyenpth@uel.edu.vn

2

 Dương Tôn Thái Dương

Phó Trưởng phòng

duongdtt@uel.edu.vn

3

Dương Thị Tuyết Mai

CV. phụ trách B2 – VLVH

maidtt@uel.edu.vn

4

Đỗ Văn Thắng

CV. phụ trách B2 – VLVH

thangdv@uel.edu.vn

5

Cù Xuân Tiến

CV. phụ trách B2 – VLVH

tiencx@uel.edu.vn

6

Nguyễn Văn Vĩnh

CV. phụ trách chính quy

vinhnv@uel.edu.vn

7

Trần Tân Anh Phương

CV. phụ trách chính quy

phuongtta@uel.edu.vn

8

Phạm Thị Thuy Hòa

CV. phụ trách chính quy

hoaptt@uel.edu.vn

9

Nguyễn Thị Huyền Liên

CV. phụ trách chính quy

liennth@uel.edu.vn

10

Nguyễn văn Tuyên

CV. phụ trách chính quy

tuyennv@uel.edu.vn

11

Nguyễn Quang Trung

CV. phụ trách chính quy

trungnq@uel.edu.vn

12

Thái Phạm Phương Thùy

CV. phụ trách chính quy

thuytpp@uel.edu.vn

 13  Đào Xuân Chung  CV.phụ trách chính quy chungdx@uel.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO
Điện thoại: 08 37244 502
Cập nhật tháng 4 năm 2012.

Các tin khác:
ĐỐI TÁCTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí