[Đăng ngày: 04/09/2010]

TỔNG QUAN  
Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Center for Enterprise Relations and Student Support) được thành lập theo Quyết định 89/QĐ-ĐHKTL-TCHC ngày 01/7/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM), đặt dưới quyền điều hành và quản lý trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường

SỨ MỆNH
     Xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp, các đơn vị tổ chức trong và ngoài nước, cầu nối với các đối tác trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tăng cường phát triển các kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, chủ động tạo lập nguồn kinh phí chi các hoạt động trên.

CHỨC NĂNG
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên tham mưu cho Ban Giám hiệu trong lĩnh vực về quan hệ doanh nghiệp, hỗ trợ sinh viên, tìm kiếm các nguồn tài trợ, tư vấn hướng nghiệp, tổ chức huấn luyện kỹ năng nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ cho các tổ chức kinh tế - xã hội.

CÁC BỘ PHẬN

Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên phân chia trách nhiệm công việc theo chức năng, bộ phận như sau:
  • Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp
  • Bộ phận Hỗ trợ Sinh viên
  • Bộ phận Tổ chức sự kiện
  • Khối Văn phòng
Các tin khác:
 

Lượt truy cập:  Free Counter
   ĐỐI TÁC UEL
 

     
   ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

     
 
   ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG  
Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
Công Ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam  Ngân hàng An Bình