[Đăng ngày: 02/09/2010]


NHÂN SỰ
 
CN. NGUYỄN HẢI TRƯỜNG AN (Ms)
Phó GĐ Phụ trách Trung tâm - Điện thoại: (08) 37244524
Email: nhtruongan@uel.edu.vn

Phụ trách: Điều hành chung.
  
CN. LÊ VĂN VĨ
Chuyên viên - BP. Hỗ trợ Sinh viên
Email: levanvi@uel.edu.vn

Phụ trách: Quan hệ và hỗ trợ doanh nghiêp trong các hoạt động: Tuyển dụng - giới thiệu việc làm; Thực tập - kiến tập;  Hội thảo - giao lưu; tham quan doanh nghiệp,..
 
CN. LƯƠNG TUẤN LONG
Chuyên viên - BP. Quan hệ Doanh nghiệp & Đào tạo Kỹ năng
Email: ltlong@uel.edu.vn

Phụ trách: Phụ trách mảng đối ngoại trong các lĩnh vực hỗ trợ sinh viên;Triển khai các Khóa học hợp tác, liên kết, đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp.Tổ chức và điều hành các khoá kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, và các sự kiện liên quan.
   CN. LÊ VÂN
Chuyên viên - BP. Văn phòng & Tổ chức sự kiện
Email: vanle@uel.edu.vn
Phụ trách: Quản lý văn thư, lưu trữ, xây dựng và quản lý trang tin Trung tâm; kiêm hỗ trợ, tổ chức các sự kiện, chương trình theo sự phân công của thủ trưởng đơn vị và phụ trách bộ phận. 
08/06/2013
CN. LƯƠNG TUẤN LONG
Chuyên viên - BP. Đào tạo Kỹ năng
Email: ltlong@uel.edu.vn
Phụ trách: Tổ chức, điều hành các Khóa học kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên; Triển khai các Khóa học hợp tác, liên kết với doanh nghiệp
Các tin khác:
 

Lượt truy cập:  Free Counter
   ĐỐI TÁC UEL
 

     
   ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

     
 
   ĐƠN VỊ TUYỂN DỤNG  
Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
Công Ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam  Ngân hàng An Bình