Lễ Khai khóa năm 2019: "Tự chủ đại học - Đổi mới và sáng tạo"

Năm 2019, Lễ Khai khóa sẽ là điểm kết của chuỗi các Ngày hội chào năm học mới, Lễ khai giảng của các đơn vị thành viên và trực thuộc, được tổ chức với chủ đề “Đổi mới và hội nhập giáo dục đại học Việt Nam”.
Nổi bật trong Lễ khai khóa là nghi thức khai khóa và thông điệp của diễn giả khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, nghệ thuật trong và ngoài nước chia sẻ với sinh viên, học sinh. 
- Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM được tổ chức vào lúc 8h ngày 5/10 tại Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Linh Trung, Thủ Đức.
- Diễn giả của Lễ Khai khóa năm 2019 là Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.
- Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên trang http://live.vnuhcm.edu.vn và trang Fanpage ĐHQG-HCM:   facebook.com/info.vnuhcmTổng truy cập: 11,364,620

923,469