Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Seminar Toán học “Memory dependence in dynamic”

Ngày 12.12.2018, Bộ môn Toán kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức buổi Seminar Toán học và ứng dụng với chủ đề “Memory dependence in dynamic”.

Với chủ đề này, Seminar được dẫn dắt bởi bài trình bày của GS John Appleby, chuyên gia về toán tài chính đến từ Trường Đại học Dublin Ciy, Ireland. Giáo sư đã cung cấp và truyền đạt đến các giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên một số nghiên cứu của ông về mô hình toán học ứng dụng trong tài chính và thị trường chứng khoán.
GS John Appleby trình bày chủ đề “Memory dependence in dynamic”


GS John Appleby chụp hình lưu niệm với giảng viên và sinh viên UEL

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 9,904,395

594,031