Sinh viên Kinh tế - Luật tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Từ 0h00 ngày 01/4/2019, Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm năm 2019 sẽ bắt đầu diễn ra trên phạm vi toàn quốc và diễn ra trong 25 ngày.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết XII của BCH Trung ương Đảng; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Đây là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra, nghiệm thu và xử lý số liệu đến công bố kết quả điều tra, Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại địa bàn điều tra.

 

Trong đợt Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG-HCM) phối hợp với Chi cục Thống kê Quận Thủ Đức tham gia thực hiện điều tra trên địa bàn Quận Thủ Đức với 362 sinh viên, tham gia điều tra viên tại 05 Phường gồm: Linh Xuân, Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú và Linh Chiểu.

Điều tra viên là sinh viên Kinh tế - Luật tham gia điều tra tại 5 Phường với 516 địa bàn và 68.728 hộ. Các nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Tính đến thời điểm hiện tại, các điều tra viên Kinh tế - Luật đã hoàn thiện cơ bản 100 % tiến độ và khối lượng công việc và đang trong quá trình rà soát, kiểm tra, điều chỉnh dữ liệu điều tra.


Kết quả sơ bộ của cuộc tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7-2019. Kết quả điều tra mẫu sẽ được công bố vào quý IV-2019. Kết quả điều tra toàn bộ sẽ được công bố vào quý II-2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào quý IV-2020.

Phòng CTSV tổng hợp


Tổng truy cập: 9,900,738

590,374