UEL là thành viên của Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á

Vào tháng 7/2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM  đã chính thức là thành viên của Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á (AsLEA).Hiệp hội Kinh tế - Luật châu Á là một tổ chức phi chính phủ quốc tế được thành lập vào năm 2005 bởi các trường đại học danh tiếng như: Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Kỹ thuật Nanyang (Singapore), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Đài Loan. Ngoài ra còn có sự tham gia của các trường đại học lớn như Đại học Tokyo(Nhật Bản), Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Virginia (Hoa Kỳ) với mục tiêu phát triển hoạt động nghiên cứu và kinh tế - luật. Đến nay Hiệp hội đã có hơn 700 thành viên tham gia và Chủ tịch Hiệp hội hiện nay là GS.TS. Haksoo Ko (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc).

Hiệp hội có các hoạt động chính như tổ chức hội thảo AsLEA  hàng năm liên tiếp tại các quôc gia châu Á. Hội thảo  lần đầu tiên tại Trường Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc). Trường Đại học Kinh tế Luật vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo AsLEA vào năm 2023.

Bên cạnh đó, tờ 2010 AsLEA  đã xuất bản Tạp chí khoa học “Asian Journal of Law and Economics" nhằm công bố các nghiên cứu chất lượng cao về luật và kinh tế, cả lý thuyết và thực nghiệm. 

Với vai trò thành viên, đây là sẽ là cơ hội cho Trường Đại học Kinh tế - Luật hợp tác với AsLEA trong các hoạt động như trao đổi sinh viên, tuyển sinh viên quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Tại Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - Luật là trường đại học thứ hai tham gia hiệp hội này cùng với Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
                                                                                                                                   Tổng hợp: CCA


Tổng truy cập: 12,403,640

852,278