Đội Hỗ trợ sinh viên nội trú

 

- Tên gọi: Đội Hỗ trợ Sinh viên nội trú; là đơn vị thuộc Hội Sinh viên Trường, có sự chỉ đạo, định hướng hoạt động của Đoàn trường và Phòng Công tác Sinh viên.

- Thành lập: 10/11/2013

- Slogan: Sinh viên khó – có Hỗ trợ

- Email: doihtsvktx@st.uel.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/doihotrosvuel

- Fanpage: Đội Hỗ trợ Sinh viên UEL

- Địa chỉ văn phòng: Tầng trệt toàn nhà BA1 – Ký túc xá ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh (Khu B).

- Mục tiêu hoạt động: Đội Hỗ trợ sinh viên nội trú giúp nắm bắt tình hình dư luận, an ninh sinh viên đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên nội trú để kịp thời tham mưu lãnh đạo nhà trường. Ngoài ra tổ chức các hoạt động văn – thể - mỹ đáp ứng nhu cầu sinh viên, hỗ trợ truyền thông – tổ chức hoạt động của các hoạt động Đoàn – Hội trường Kinh tế - Luật tại Ký túc xá.

- Hoạt động tiêu biểu: Ngày hội sinh viên nội trú, chương trình Sinh viên đồng hành cùng pháp luật, chương trình Giờ Trái đất.