Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởngPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng  Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Trường.

  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: hoạch định, triển khai và quản lý chiến lược; chính trị tư tưởng; tổ chức – nhân sự; tài chính; đào tạo sau đại học; thi đua – khen thưởng; bản tin trường.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính; Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Sau đại học; Khoa Kinh tế; Bộ môn Toán kinh tế.

  Nhiệm vụ khác:
  + Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM.
  + Bí thư Đảng ủy Trường.
  + Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện
Phó Hiệu trưởng


  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: nghiên cứu khoa học (lĩnh vực luật) và hoạt động hợp tác quốc tế; các đề án và chương trình liên kết với nước ngoài; công tác kiểm định, khảo thí và thanh tra học chính; Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quan hệ đối ngoại; Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra – Pháp chế; Khoa Luật; Khoa Luật Kinh tế; Bộ môn Ngoại ngữ; Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Trung tâm nghiên cứu Pháp luật Hoa Kỳ; Văn phòng Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản lý.

  Nhiệm vụ khác: Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh
Phó Hiệu trưởng  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác:
  nghiên cứu khoa học (lĩnh vực kinh tế, quản lý); xây dựng cơ bản; các dự án xây dựng và đầu tư; kế hoạch – tài chính theo phân công của Hiệu trưởng; quan hệ doanh nghiệp và đạo tạo ngắn hạn; nghiên cứu kinh tế - tài chính; báo cáo thường niên.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý khoa học; Phòng Cơ sở vật chất; Khoa Tài chính – Ngân hàng; Khoa Kế toán – Kiểm toán; Khoa Hệ thống thông tin; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm nghiên cứu Kinh tế và Tài chính.

  Nhiệm vụ khác: Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.TS Lê Tuấn Lộc
Phó Hiệu trưởng  Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: đào tạo đại học; chương trình chất lượng cao và cử nhân tài năng; công tác giáo trình; công nghệ thông tin; truyền thông, báo chí và tư vấn tuyển sinh; công tác sinh viên và cựu sinh viên.

  Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Công nghệ thông tin, Khoa Kinh tế đối ngoại; Khoa Quản trị kinh doanh; Thư viện; Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học; Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh.

  Nhiệm vụ khác:
  + Phó Bí thư Đảng ủy Trường.
  + Ủy viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.Tổng truy cập: 10,715,246

792,745