Hội đồng Khoa học và Đào tạo

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO
NHIỆM KỲ III (2017 - 2022)

Stt

Họ và tên

Chức vụ/ Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

2

PGS.TS. Vũ Hải Quân

Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

3

PGS.TS. Hà Hùng Cường

Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp

4

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

Nguyên Chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

5

GS.TS. Võ Khánh Vinh

Nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học - Xã hội Việt Nam

6

PGS.TS. Hoàng Vĩnh Long

Văn phòng Trung ương Đảng

7

PGS.TS. Nguyễn Văn Trình

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM

8

GS.TS. Nguyễn Ngọc Xuân Thảo

Giám đốc Trung tâm Sở Hữu Trí Tuệ và Đổi mới sáng tạo , Khoa Luật Robert H. McKinney, Trường Đại học Indiana (Mỹ)

9

GS.TS. Lê Văn Cường

- Trường Đại học Paris 1 - Pantheon Sorbonne,
- Nguyên Phó Giám đốc Khoa học của Viện Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Cộng hoà Pháp

10

GS. Michel Grimaldi

- Trường Đại học Paris 2 – Pantheon Assas,
- Chủ tịch Hội đồng chức danh GS ngành Luật nước Cộng hoà Pháp

11

PGS.TS. Vũ Minh Khương

- Trường Chính sách công Lý Quang Diệu (Đại học Quốc gia Singapore),
- Thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

12

GS.TS. Phạm Công Kha

Trường Đại học Điện tử Truyền thông Tokyo

13

PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

14

PGS.TS. Nguyễn Văn Luân

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

15

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

Chủ tịch Hội đồng liên ngành Kinh tế - Luật – Quản lý
 (ĐHQG-HCM)

16

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện

Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

17

PGS.TS. Hoàng Công Gia Khánh

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

18

PGS.TS. Lê Tuấn Lộc

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

19

PGS.TS. Lê Vũ Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật

20

TS. Nguyễn Thanh Trọng

Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Luật

21

PGS.TS. Đỗ Phú Trần Tình

Trưởng phòng Sau đại học - Trường Đại học Kinh tế - Luật

22

PGS.TS. Trịnh Quốc Trung

Trưởng phòng Quản lý khoa học - Trường Đại học Kinh tế - Luật

23

PGS.TS. Nguyễn Chí Hải

Trưởng khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Luật

24

PGS.TSKH. Phạm Đức Chính

Nguyên Trưởng khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - Luật

25

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Trưởng khoa Kế toán  Kiểm toán -Trường Đại học Kinh tế - Luật

26

PGS.TS. Dương Anh Sơn

Trưởng khoa Luật Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Luật

27

TS. Phạm Hoàng Uyên

Trưởng khoa Toán kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Luật

Tổng truy cập: 12,331,353

1,240,174