Hội nghị “Kiểm tra, đánh giá môn học Chương trình Chất lượng cao”

Ngày 11/10/2019, tại Phòng Hoa Sen, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Hội nghị với chủ đề “Kiểm tra, đánh giá môn học Chương trình chất lượng cao”. 

Hội nghị được tổ chức với mục tiêu tập hợp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, cán bộ viên chức trong việc đánh giá quá trình thực hiện kiểm tra đánh giá môn học đáp ứng chuẩn đầu ra (kết quả học tập mong đợi) chương trình đào tạo Chất lượng cao (CLC); đề xuất phương thức đánh giá môn học phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn học thuộc các chương trình đào tạo CLC. 

Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu, các thầy cô lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Phòng ban và hơn 70 giảng viên, cán bộ quản lý trong Trường Đại học Kinh tế - Luật đã viết bài tham luận cho Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến xoay quanh các vấn đề như: Đánh giá môn học đáp ứng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trong bối cảnh công nghệ 4.0; Phương thức triển khai đánh giá môn học đảm bảo tính công bằng, đo lường được mức độ đạt được chuẩn đầu ra môn học của từng người học; Công tác tổ chức thi kết thúc môn học nghiêm túc công bằng và hiệu quả.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Hội nghị:


                                                                                 Toàn cảnh buổi Hội nghị


TS Lê Tuấn Lộc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật và TS Nguyễn Vũ Phương - Trưởng Phòng KT & ĐBCL là Chủ tọa điều phối buổi Hội nghị

 ThS Nguyễn Minh Trí – Phó Trưởng Phòng KT & ĐBCL trình bày bài tham luận “Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, đánh giá môn học chương trình CLC”


TS Huỳnh Thị Thúy Giang – Trưởng Khoa Kinh tế đối ngoại trình bày bài tham luận “Cơ hội và thách thức trong hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên chương trình CLC – Nghiên cứu trường hợp Khoa Kinh tế đối ngoại”.

                                                                                             
  Thực hiện: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượngTổng truy cập: 12,258,012

1,220,526