Trường Đại học Kinh tế - Luật ký kết hợp tác với The Business School of Lyon Catholic University

Ngày 21.5.2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã ký kết hợp tác với The Business School of Lyon Catholic University (Pháp), hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

Trong thời gian tới, hai bên sẽ xúc tiến các hoạt động đào tạo, trao đổi sinh viên, trao đổi cán bộ, giảng viên và hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị. 

Bên cạnh đó, kể từ ngày ký kết hợp tác, Khoa Kinh tế đối ngoại UEL và The Business School of Lyon Catholic University sẽ cùng phối hợp thực hiện chương trình cử nhân song bằng 3+1. Theo đó, sinh viên theo học chương trình Kinh tế đối ngoại hoặc Kinh doanh quốc tế (thuộc Khoa Kinh tế đối ngoại) sau khi học 3 năm tại UEL sẽ có cơ hội chuyển tiếp sang học tại Pháp vào năm thứ 4 và khi tốt nghiệp, sẽ có hai bằng cử nhân do UEL và Lyon Catholic University cấp. Khoa Kinh tế đối ngoại sẽ trực tiếp tuyển chọn những sinh viên đủ điều kiện tham gia chương trình song bằng 3+1.


Trường ĐH Kinh tế - Luật và The Business School of Lyon Catholic University ký kết hợp tác


Khoa Kinh tế đối ngoại UEL và The Business School of Lyon Catholic University ký kết hợp tác


Hiệu trưởng UEL tặng quà lưu niệm cho đại diện The Business School of Lyon Catholic University

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 12,266,048

1,228,562