CLB Kỹ năng (Skill)- Tên gọi: CLB Kỹ Năng (Skill Club), là đơn vị thuộc Hội Sinh viên Trường.

- Thành lập: Tháng 10/2004

- Slogan: Train Skill – Change Life

- Email: caulacboskill@st.uel.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/skillclub

 - Fanpage: www.facebook.com/skillclub.uel

- Mục tiêu hoạt động: CLB Kỹ năng tổ chức những chương trình, cuộc thi, khóa học rèn luyên kỹ năng cho sinh viên trong và ngoài trường; tạo ra sân chơi giao lưu kỹ năng cho các thành viên trực thuộc CLB; thành lập các mối quan hệ với các trung tâm đào tạo kỹ năng bên ngoài trường và các tổ chức liên quan.- Hoạt động tiêu biểu: khóa học Kỹ Năng, cuộc thi "Tỏa sáng tài năng MC", trại kỹ năng "Skill Camp", cuộc thi Kết nối văn hóa, …

- Thành tích đạt được:

+ Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam năm 2004, 2010.

+ Giấy khen của Hội Sinh viên TP.HCM năm 2005, 2008, 2009, 2011, 2012.

+ Lá cờ đầu trong phong trào hoạt động của Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật năm học 2009 – 2010.