CLB Kinh doanh quốc tế (IBC)

CÂU LẠC BỘ KINH DOANH QUỐC TẾ

 

- Tên gọi: CLB Kinh doanh Quốc tế (International Business Club - IBC)

- Slogan: Change our knowledge, change your life

- Email:ibclub.uel@gmail.com

- Facebook: www.facebook.com/UELkinhdoanhquocte

- Mục tiêu hoạt động: Câu lạc bộ Kinh doanh Quốc tế (IB CLUB) được thành lập với nhiệm vụ tập hợp các sinh viên có niềm đam mê học thuật, nghiên cứu, tạo nên một sân chơi học thuật uy tín, đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu chuyên sâu chuyên ngành Kinh tế đối ngoại của các thành viên CLB nói riêng của tất cả sinh viên trong khoa nói chung. Qua đó giúp sinh viên có hướng phấn đấu, rèn luyện để đáp ứng yêu cầu của ngành.     

                                                                                                    

- Hoạt động tiêu biểu: lớp học kĩ năng Chinh phục nhà tuyển dụng, lớp học Logistics, hội thảo Work Environment in Logistics Overview.