Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Khoa học & Đào tạo khóa III

Ngày 30.7.2018, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Khoa học & Đào tạo khóa III (2017 – 2022).

Kỳ họp đã bầu ra Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật khóa III: PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch và PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện (Phó chủ tịch). 


Kỳ họp lần thứ nhất Hội đồng Khoa học & Đào tạo khóa III (2017 – 2022)


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng Khoa học & Đào tạo trình bày báo cáo chiến lược
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐH Kinh tế - Luật giai đoạn 2016-2020 và hoạt động khoa học – đào tạo

Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung của Kế hoạch Chiến lược phát triển của Trường giai đoạn 2017-2022; các giải pháp thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học; góp ý về định hướng tự chủ đại học trong thời gian tới và ý kiến về mở ngành đào tạo mới.


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh báo cáo Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của Trường 


PGS.TSKH Phạm Đức Chính báo cáo đề án mở ngành cử nhân ngành Quản trị du lịch 


PGS.TS Lê Vũ Nam báo cáo đề án mở ngành đào tạo tiến sĩ Luật dân sự và Tố tụng dân sự

Góp ý về đề án tự chủ đại học, giai đoạn thí điểm đã kết thúc và bước sang giai đoạn mới. Trong bối cảnh Bộ Giáo dục & Đào tạo đang chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến để điều chỉnh Luật giáo dục đại học và dự kiến tháng 10/2018 sẽ ban hành Luật mới thì khi xây dựng đề án tự chủ, nhà trường nên xem xét trên dự thảo Luật mới này. Về đào tạo, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo trình, gắn liền với mục tiêu đầu ra của ngành nghề đào tạo để thu hút người học. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng cho rằng nhà trường cần phát triển mạnh hơn nữa mảng phục vụ cộng đồng thông qua việc phối hợp với các địa phương trên cả nước. 


Các đại biểu tham dự kỳ họp thảo luận

Tất cả các đại biểu tham dự kỳ họp đều đồng ý về việc triển khai mở ngành cử nhân quản trị du lịch và mở ngành đào tạo tiến sĩ Luật dân sự và tố tụng dân sự tại Trường trong thời gian tới./.


Các đại biểu tham dự kỳ họp đồng ý triển khai mở ngành đào tạo mới


Các đại biểu tham dự kỳ họp Hội đồng Khoa học & Đào tạo khóa III chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCATổng truy cập: 8,717,162

947,348