ICYREB 2019 – Huế: Nơi trao đổi học thuật của các nhà khoa học trẻ lĩnh vực kinh tế và kinh doanh

Ngày 6.12.2019 Hội thảo ICYREB lần thứ 5 được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

Hội thảo ICYREB là hội thảo thường niên của 10 trường Đại học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế Luật – ĐHQG-HCM, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng). 

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều nhà kinh tế trẻ trong cả nước, tại đây các nhà khoa học trẻ có cơ hội tự do trình bày và nhận được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng cho nghiên cứu của mình. 

Đồng thời, Hội thảo đã nhận được trên 150 bài viết và sau quá trình phản biện đã có 110 bài nghiên cứu được biên tập trong kỷ yếu, trong đó có 31 bài được trình bày tại các phiên toàn thể và các tiểu ban. 

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế - Luật có tổng cộng 11 báo cáo được công bố trong kỷ yếu và 7 báo cáo trình bày tại Hội thảo trong các lĩnh vực khác nhau như Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và Luật. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật là trưởng đoàn của Trường Đại học Kinh tế - Luật tham gia trình bày và đóng góp về mặt học thuật cho Hội thảo. 

Hội thảo đã ngày càng khẳng định uy tín, góp phần giúp cán bộ nghiên cứu, giảng viên trẻ có một sân chơi học thuật có phạm vi kết nối trên cả nước và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường Đại học tham dự.


 Đoàn đại biểu Trường Đại học Kinh tế - Luật tham dự Hội thảo

                                                                                                                                                        Tổ công tác thực hiệnTổng truy cập: 12,403,652

852,290