Đội Công tác xã hội

 

- Tên gọi: Đội Công tác xã hội, là đơn vị thuộc Hội Sinh viên Trường.

- Thành lập: 24/03/2002

- Slogan: Chia sẻ là hạnh phúc!

- Email: doictxh@st.uel.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/ctxh.uel, www.facebook.com/kynangctxh.uel

- Fanpage: www.facebook.com/pages/Đội-CTXH-Kinh-tế-Luật

- Mục tiêu hoạt động: Đội Công tác xã hội xác định sứ mệnh của mình chung tay cùng cộng đồng, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội; tạo dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho toàn thể những sinh viên yêu thích Công tác xã hội Trường Đại học Kinh tế - Luật  được giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kỹ năng và kinh nghiệm sống, giữ vững và nâng cao bản lĩnh chính trị.

- Hoạt động tiêu biểu: chương trình Hiến máu tình nguyện, chương trình Sinh viên Kinh tế - Luật về với vùng sâu, chương trình Giờ trái đất.

- Thành tích đạt được:

+ Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2012.

+ Giấy khen Hội Sinh viên Thành phố về Công tác Hội và phong trào sinh viên; điển hình vào năm 2010, 2011, 2012, 2013

+ Danh hiệu “Tập thể xây dựng Môi trường giáo dục tích cực, thân thiện lành mạnh” năm học 2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014.

+ 03 năm liền đạt được Lá cờ đầu trong Công tác hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật (2011 – 2012, 2012 – 2013, 2013 – 2014).