CLB Tiếng Hoa (WAN)

 

- Tên đơn vị: Câu lạc bộ Tiếng Hoa (WoAiNi/WAN), là đơn vị thuộc Hội Sinh viên Trường.

- Thành lập: Tháng 4/2010

- Slogan: Ngoại ngữ là cánh cửa mở ra thế giới!

- Email: caulacbowan@st.uel.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/clbtienghoa.uel

- Mục tiêu hoạt động: CLB Tiếng Hoa xây dựng môi trường rèn luyện Hoa ngữ thân thiện cho các bạn có cùng chung sở thích. WAN  tự hào là một trong số các CLB ngoại ngữ của UEL với phương châm: Ngoại ngữ là cánh cửa mở ra thế giới!

- Hoạt động tiêu biểu: Ngày hội Việt – Hoa, Chinese Party, Cuộc thi khám phá Thế giới Hoa Ngữ - WoKeYi,…

- Thành tích đạt được: Giấy khen của Hội Sinh viên TP.HCM năm 2012.