Hội thảo “Cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM”

Ngày 10.6.2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM”.


Hội thảo khoa học “Cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM”

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tích cực thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Là đầu tàu kinh tế của cả nước, TP.HCM cần xây dựng cơ chế đặc thù về tự chủ, đặc biệt là tự chủ về tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập để đi đầu trong nâng cao chất lượng dịch vụ công của Thành phố. 

Thực tiễn thực hiện tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP.HCM cho thấy: mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song vẫn còn những trở ngại đáng kể trong việc thực hiện tự chủ như thói quen bao cấp, tư tưởng chậm đổi mới của cán bộ, viên chức chưa theo kịp các quy luật của cơ chế thị trường; phần lớn các đơn vị lúng túng trong thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần;…


PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ – Giám đốc học viện Tài chính phát biểu khai mạc Hội thảo

Từ 22 bài tham luận của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương như: Bộ Tài chính, Sở Tài chính, các trường đại học, viện nghiên cứu và cá nhân các chuyên gia, nhà khoa học, Hội thảo đi sâu phân tích các khía cạnh lý thuyết về tự chủ tài chính và trao quyền tự chủ tài chính; phân tích những khó khăn, vướng mắc của TP.HCM trong quá trình tự chủ để đưa ra những bài học phù hợp với thực tế. 

Đối với ĐHQG TP.HCM nói riêng, từ số liệu về các nguồn thu thời gian qua cho thấy, tự chủ tài chính đã giúp cho nguồn thu của ĐHQG TP.HCM tăng lên qua các năm, đặc biệt là các nguồn ngoài ngân sách nhà nước. Trong cơ cấu nguồn thu của ĐHQG TP.HCM, nguồn thu tại đơn vị cũng ngày càng chiếm tỷ trọng cao, từ 48% năm 2012 tăng lên 70,56% năm 2018. Nguồn tài chính của ĐHQG TP.HCM được sử dụng hiệu quả, là điều kiện để cải thiện, tăng thu nhập cho cán bộ viên chức, giảng viên và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu. 
Các diễn giả trình bày tham luận tại Hội thảo

Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo tập trung vào các vấn đề: các trường ĐH, THPT cần thực hiện phân cấp quản lý tài chính trên cơ sở tổng số thu; cần hoàn thiện khung pháp lý về tự chủ đại học nói chung và tự chủ tài chính nói riêng tại các cơ sở giáo dục đại học công lập,…


Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Thực hiện: CCATổng truy cập: 12,266,006

1,228,520