CLB Tri thức Luật

 

- Tên gọi: CLB Tri thức Luật, là đơn vị trực thuộc Đoàn Khoa Luật Kinh tế.

- Ngày thành lập: 24/10/2011

- Email: caulacbotrithucluat@st.uel.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/caubotrithucluat

- Fanpage: www.facebook.com/trithucluatUEL

- Mục đích hoạt động: câu lạc bộ Tri thức Luật nhằm mục đích mang lại cho các bạn sinh viên chuyên ngành một môi trường học thuật chuyên nghiệp, chia sẻ kiến thức và thực hành các kỹ năng chuyên môn, hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện và bình đẳng giữa các thành viên.

- Hoạt động tiêu biểu: khóa học kĩ năng Tranh biện – Tư duy phản biện, cuộc thi Thử tài Tri Thức Luật”, Sherlock Holmes và những kí tự bí ẩn.

- Thành tích tiêu biểu: Giấy khen Ban Cán sự Đoàn (năm học 2012 – 2013, năm 2013 – 2014).