Đội Văn nghệ xung kích (VNB)- Tên gọi: Đội Văn nghệ xung kích (VNB), là đơn vị thuộc Hội Sinh viên Trường.

- Thành lập: Tháng 10/2004

- Email: doivannghe@st.uel.edu.vn

- Facebook: www.facebook.com/vannghebang

- Mục đích hoạt động: Hoạt động văn nghệ, thể hiện đam mê của các bạn sinh viên có năng khiếu nghệ thuật. Đào tạo kĩ năng và phát  triển năng lực cá nhân của các thành viên trong đội và khám phá ra những tài năng mới. Tham gia các cuộc thi văn hóa, văn nghệ các cấp như ĐHQG-HCM, TP.HCM và  toàn quốc.

- Hoạt động tiêu biểu: Chào đón Tân thành viên và Artcamp – chương trình thường niên nhằm phát hiện, rèn luyện, đào tạo và phát triển khả năng nghệ thuật của các bạn.

- Thành tích đạt được:

+ Giải 4 toàn đoàn Liên hoan Tiếng Hát SV ĐHQG-HCM (năm 2004)

+ Giải 3 toàn đoàn Liên hoan Tiếng Hát SV ĐHQG-HCM (năm 2005)

+ 03 Giải Vàng và 2 Giải Ba Liên hoan Tiếng hát Sinh viên toàn quốc (năm 2006)

+ Giải Nhất cuộc thi Karaoke cấp toàn quốc (năm 2007)

+ Giải Nhì toàn đoàn Liên hoan Tiếng hát Sinh viên toàn Thành (năm 2007)

+ Giải Nhất toàn đoàn Liên hoan văn nghệ các trường đại học cụm Thủ Đức (năm 2007)

+ Giải Nhất toàn đoàn Tiếng hát HSSV tỉnh Bình Dương (năm 2008)

+ Giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Tiếng hát sinh viên ĐHQG-HCM (năm 2008)

+ Giải Nhì Giai điệu trẻ cấp Tỉnh - Khu du lịch Đại Nam – Bình Dương (năm 2009)

+ Giải Nhì toàn đoàn Liên hoan Tiếng hát sinh viên ĐHQG-HCM (năm 2009)

+ Giải Ba toàn đoàn Liên hoan Tiếng hát Sinh viên toàn thành (năm 2009)

+ Giải Nhì toàn đoàn Hội thi Tiếng hát Sinh viên toàn quốc (khu vực phía Nam, năm 2010)

+ Giải Nhất toàn đoàn Liên hoan Tiếng hát Sinh viên toàn Thành (năm 2011)

+ Giải Nhất Liên hoan Ca múa Nhạc dân tộc Hội sinh viên TP.HCM (năm 2012)

+ Giải Nhất cuộc thi Nhóm ca toàn thành (năm 2012)

+ Giải Ba toàn đoàn Liên hoan Tiếng hát Sinh viên toàn thành (năm 2013)

+ Giải Đồng Liên hoan Hợp xướng "Việt Nam đất nước anh hùng ca" cấp thành (năm 2013)

+ Quán quân Nhóm ca Liên hoan Tiếng hát Sinh viên ĐHQG-HCM (năm 2014)

+ Giải Nhì toàn đoàn Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIII (4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc) (năm 2014)