Cử nhân tài năng

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TÀI NĂNG

 

    Giáo dục đại học chất lượng cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia, nhất là trong sự cạnh tranh kinh tế trong xu hướng toàn cầu hóa.Trong những năm qua giáo dục đại học Việt nam đã đạt những thành tựu nhất định,tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những hạn chế đó là khả năng đầu tư nguồn lực của Nhà nước và huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho giáo dục còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy việc lựa chọn một số ngành, chuyên ngành quan trọng để tập trung phát triển là một giải pháp khả thi để giải bài toán “quy mô và chất lượng” hiện nay.

 

     Xuất phát từ những yêu cầu thực tế đó, trường đã triển khai thực hiện đề án đào tạo cử nhân tài năng, một trong những đề án trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Đại học quốc gia TP.HCM.

 

     Mục tiêu của chương trình tập trung vào việc tuyển chọn và tạo điều kiện phát triển cho các sinh viên ưu tú thông qua đó đào tạo nguồn nhân lực  chất lượng cao, cán bộ đầu ngành cho các đơn vị sản xuất, hoạt động kinh tế, cán bộ giảng dạy cho các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM và cả nước.

 

     Đây là đề án đào tạo được thực hiện với chính sách tài chính ưu đãi  sử dụng đầu tư của nhà nước, sinh viên được trợ cấp học bổng hàng tháng trong năm học (10 tháng/năm), được ưu tiên mượn hoặc cấp phát tài liệu học tập trong suốt quá trình học tập.

 

     Theo Quyết định của Đại học Quốc Gia TP.HCM, Trường bắt đầu thực hiện đề án từ năm 2006 đến nay. Chương trình này được chia hai giai đoạn :


Giai đoạn 1: từ năm 2006-2011 với 4 ngành đào tạo

- Kinh tế học

Kinh tế đối ngoại

Tài chính - Ngân hàng

Kế toán - Kiểm toán


     Sau 4 năm thực hiện đề án đã có 299 sinh viên tốt nghiệp với tỷ lệ giỏi 76,67%, khá 23,33%.

100% sinh viên ra trường đã có việc làm tại các trường, viện, công ty lớn.Các đơn vị tuyển dụng đánh giá rất cao những sinh viên thuộc chương trình đào tạo này. Hàng năm Trường thường xuyên tổ chức giao lưu gặp gỡ những đối tác, nhà tuyển dụng nhằm tiếp nhận những đóng góp và phản hồi về sản phẩm đào tạo của chương trình CNTN với mục đích nâng cao chất lượng để phục vụ xã hội.


Giai đoạn 2 : từ năm 2013-2017  được thực hiện với 2 ngành:

- Kinh tế học: xem chương trình tại đây

- Luật tài chính – Ngân hàng: xem chương trình tại đây
Tổng truy cập: 9,774,313

631,931