Hội thảo "Phát huy dân chủ trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

Ngày 4.10, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật  diễn ra chương trình Hội thảo "Phát huy dân chủ trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"

Nhằm  thực hiện nhiệm vụ được giao theo thông báo số 184-TB/BKTTW và Quyết định số 1118-QĐ/BKTTW ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ban Kinh tế Trung ương về Phê duyệt Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án "Xây dựng bộ tiêu chí khung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta", Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phát huy dân chủ trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam".


Hội thảo được chủ trì bởi PGS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy,  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật; PGS. TS Nguyễn Chí Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Kinh tế; PGS. TS Lê Vũ Nam, Trưởng Khoa Luật; PGS.TS Dương Anh Sơn, Trưởng Khoa Luật Kinh tế) và nhận được sự quan tâm của các nhà quản lý, giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu sinh trong và ngoài ĐHQG.


Tọa đàm nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về khía cạnh dân chủ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đánh giá thực trạng mức độ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo các đặc trưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và từ đó tiến tới góp phần xây dựng Bộ tiêu chí khung nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Các báo cáo tham luận trình bày tại Hội thảo bao gồm:


1. Tiêu chí về phát huy dân chủ trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – PGS.TS Nguyễn Văn Luân


2. Đảm bảo tự do hợp đồng – Tự do dân chủ nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở nước ta – PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, TS Nguyễn Thị Thu Trang.


3. Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – PGS.TS Dương Anh Sơn, ThS Giản Thị Lê Na.


4. Phát triển kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy dân chủ hóa nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình.

Một số hình ảnh tại Hội thảo


                                                                        Quang cảnh của Hội thảo

Báo cáo tham luận "Tiêu chí về phát huy dân chủ trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam"  được PGS.TS Nguyễn Văn Luân trình bày.

TS Nguyễn Thị Thu Trang trình bày báo cáo tham luận "Đảm bảo tự do hợp đồng – Tự do dân chủ nhằm phát triển nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở nước ta".

Báo cáo tham luận "Quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" do PGS.TS Dương Anh Sơn trình bày.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình trình bày báo cáo tham luận " Phát triển triển kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy dân chủ hóa nền kinh tế thị trường định hưỡng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam – PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình.

Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 11,375,297

934,146