Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý Trường Đại học Kinh tế - Luật

Chiều ngày 27.04.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội nghị liên tịch Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Trường họp ngày 26.04.2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật ký quyết định về việc đổi tên, thành lập đơn vị và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị thuộc Trường. Cụ thể:


Quyết định thay đổi tên gọi và thành lập các đơn vị thuộc Trường:

STT

NỘI DUNG

1

Tách Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học thành 2 phòng:

-         Phòng Sau đại học

-         Phòng Quản lý khoa học

2

Đổi tên Phòng Quản trị thiết bị thành Phòng Cơ sở vật chất

3

Đổi tên Phòng Hợp tác quốc tế thành Phòng Quan hệ đối ngoại

4

Thành lập Phòng Công nghệ thông tin trên cơ nâng cấp từ Tổ Công nghệ thông tin

5

Thành lập Phòng Thanh tra – Pháp chế trên cơ nâng cấp từ Tổ Thanh tra – Pháp chế

6

Đổi tên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên thành Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

 

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý:

STT

Đơn vị

Chức vụ

Họ và tên

1

Phòng Tổ chức – Hành chính

Trưởng phòng

Th.S Hà Thanh Minh

 

2

Trợ lý Hiệu trưởng,

Phó Trưởng phòng

Th.S Hoàng Ngọc Hiếu

 

3

Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng

Th.S Nguyễn Đình Hưng

 

4

Phó Trưởng phòng

Th.S Lưu Văn Lập

 

5

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thanh Trọng

 

6

Phó Trưởng phòng

Th.S Cù Xuân Tiến

 

7

Phòng Sau đại học

Trưởng phòng

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

 

8

Phó Trưởng phòng

Th.S Nguyễn Thị Lài

 

9

Phòng Quản lý khoa học

Quyền Trưởng phòng

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

 

10

Phó Trưởng phòng

Th.S Nguyễn Anh Tuấn

 

11

Phòng Cơ sở vật chất

Trưởng phòng

TS. Trần Thanh Long

12

Phó Trưởng phòng

Th.S Nguyễn Hoàng Anh Tiến

 

13

Phòng Công tác sinh viên

Trưởng phòng

Th.S Võ Văn Trọng

 

14

Phó Trưởng phòng

CN. Lê Thái Huy

 

15

Phòng Quan hệ đối ngoại

Trưởng phòng

Th.S Lê Bích Thủy

 

16

Phó Trưởng phòng

Th.S Lê Văn Hinh

 

17

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Quyền Trưởng phòng

TS. Nguyễn Vũ Phương

 

18

Phó Trưởng phòng

Th.S Nguyễn Minh Trí

 

19

Phòng Công nghệ thông tin

Phó Trưởng phòng phụ trách

CN. Huỳnh Thanh Quảng

 

20

Phòng Thanh tra – Pháp chế

Trưởng phòng

TS. Đoàn Thị Phương Diệp

21

Khoa Kinh tế

Trưởng Khoa

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

 

22

Phó Trưởng Khoa

Th.S Phạm Mỹ Duyên

23

Khoa Kinh tế đối ngoại

Trưởng Khoa

TS. Huỳnh Thị Thúy Giang

 

24

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Quyền Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Anh Phong

25

Phó Trưởng Khoa

Th.S Tô Thị Thanh Trúc

26

Khoa Kế toán – Kiểm toán

Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

27

Phó Trưởng Khoa

Th.S Hồng Dương Sơn

28

Khoa Hệ thống thông tin

Phó Trưởng Khoa

phụ trách

Th.S Hồ Trung Thành

 

29

Phó Trưởng Khoa

Th.S Nguyễn Duy Nhất

 

30

Khoa Quản trị kinh doanh

Trưởng Khoa

PGS.TSKH Phạm Đức Chính

 

31

Phó Trưởng Khoa

TS. Huỳnh Thanh Tú

 

32

Khoa Luật

Trưởng Khoa

PGS.TS Lê Vũ Nam

 

33

Phó Trưởng Khoa

TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

34

Khoa Luật Kinh tế

Trưởng Khoa

PGS.TS Dương Anh Sơn

 

35

Phó Trưởng Khoa

TS. Châu Thị Khánh Vân

 

36

BM Ngoại ngữ

Quyền Trưởng Bộ môn

Th.S Nguyễn Thị Bích Ngoan

 

37

Phó Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Huy Cường

 

38

BM Toán kinh tế

Trưởng Bộ môn

TS. Phạm Hoàng Uyên

 

39

Phó Trưởng Bộ môn

TS. Nguyễn Phúc Sơn

 

40

Thư viện

Giám đốc

Th.S Trần Thị Hồng Xiêm

 

41

Phó Giám đốc

Th.S Phạm Hồng Tuấn

 

42

Trung tâm Đào tạo quốc tế

Giám đốc

Th.S Trần Quang Long

 

43

Phó Giám đốc

Th.S Trịnh Hà Phương

 

44

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn

Giám đốc

Th.S Nguyễn Tường Châu

 

45

Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp

Quyền Giám đốc

Th.S Nguyễn Duy Hiệp

 

46

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính

Giám đốc

TS. Trần Hùng Sơn

47

Phó Giám đốc

TS. Trần Quang Văn

48

Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

Giám đốc

CN. Nguyễn Hải Trường An

 

49

Trung tâm Pháp luật Hoa Kỳ

Giám đốc

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

50

Phó Giám đốc

Th.S Đào Gia Phúc


Một số hình ảnh tại buổi lễ:


Th.S Hà Thanh Minh - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính đọc quyết định
bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý


Các Trưởng phòng và Phó trưởng phòng phụ trách nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 


Các Trưởng khoa và Trưởng bộ môn nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại


Giám đốc các Trung tâm và Thư viện nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại


Phó trưởng phòng các phòng chức năng nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại


Các Phó trưởng khoa và Trưởng bộ môn nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại


Phó Giám đốc các Trung tâm và Thư viện nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ


TS. Nguyễn Thanh Trọng - Trưởng phòng đào tạo phát biểu nhận nhiệm vụ


Th.S Tô Thị Thanh Trúc - Phó trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng phát biểu nhận nhiệm vụ


PGS.TS Nguyễn Văn Luân - Nguyên Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng các viên chức quản lý
vừa được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại


Tập thể Ban Giám hiệu và các cán bộ, viên chức quản lý của Trường Đại học Kinh tế - Luật


Thực hiện: CCA