Chiến thắng Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2020) lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (07.5.1954 - 07.5.2020)
LẪY LỪNG NĂM CHÂU, CHẤN ĐỘNG ĐỊA CẦU
*
Nhân dịp Kỷ niệm 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07.5.1954 - 07.5.2020). Cùng tìm hiểu về những dấu mốc trong chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu của dân tộc Việt Nam qua bộ tranh do Thành Đoàn TP.HCM thực hiện.Nguồn: Thành Đoàn TP.HCM