Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

ĐIỆN THOẠI: (028) 37244 555, FAX: (028) 37244 500, TỔNG ĐÀI NỘI BỘ: 6000

Download

HỌ VÀ TÊN

EMAIL

CHỨC VỤ

NỘI BỘ

TRỰC TIẾP

PHÒNG

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

  loclt@uel.edu.vn

CT

6116

(028) 37244 556

A.103

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

  ntdung@uel.edu.vn

PCT

6115

(028) 37244 554

A.101

ThS Hà Thanh Minh

  minhht@uel.edu.vn

TK

6355

(028) 37244 506

A.113

BAN GIÁM HIỆU

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

ntdung@uel.edu.vn

HT

6115

(028) 37244 554

A.101

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

hcgk@uel.edu.vn

P.HT

6118

(028) 37244 558

A.106

PGS.TS Lê Vũ Nam

namlevu@vuel.edu.vn

P.HT

6119

(028) 37244 559

A.105

PHÒNG BAN

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

phongtchc@uel.edu.vn

ThS Hà Thanh Minh

minhht@uel.edu.vn

TP

6355

(028) 37244 506

A.113

ThS Hoàng Ngọc Hiếu

hieuhn@uel.edu.vn

P.TP

6355

 

Chuyên viên

 

CV

6351

 

Chuyên viên

CV

6356

Tổng đài điện thoại

6000

Số FAX

 

FAX

6354

(028) 37244 500

Tổ tài xế

 

 TX

6353

 

A.306

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

phongkhtc@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Đình Hưng

hungnd@uel.edu.vn

TP

6325

(028) 37244 503

A.005

ThS Lưu Văn Lập

luuvanlap@uel.edu.vn

P.TP

6321

 

Chuyên viên

 

CV

6321

 

Chuyên viên

 

CV

6322

 

PHÒNG ĐÀO TẠO 
- Chính quy: (028) 37244 551 - Tại chức: (028) 37244 552

phongdaotao@uel.edu.vn

TS Nguyễn Thanh Trọng

trongnt@uel.edu.vn

TP

6315

(028) 37244 502

A.008

ThS Trần Tân Anh Phương

phuongtta.uel.edu.vn

P.TP

6315

(028) 37244 502

ThS Cù Xuân Tiến

tiencx@uel.edu.vn

P.TP

6315

(028) 37244 502

Chuyên viên

 

CV

6311

(028) 37244551

Chuyên viên

CV

6312

Chuyên viên

 

CV

6313

(028) 37244552

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

phongsdh@uel.edu.vn

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn

TP

6375

(028) 37244 508

A.109

ThS Nguyễn Thị Lài

laint@uel.edu.vn

P.TP

6376

 

Chuyên viên

 

CV

6371

 

Chuyên viên

 

CV

6373

 

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

phongqlkh@uel.edu.vn

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

tqtrung@uel.edu.vn

TP

6515

(028) 37244 531

A.311

ThS Nguyễn Anh Tuấn

tuanna@uel.edu.vn

P.TP

6515

Chuyên viên

CV

6511

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

phongctsv@uel.edu.vn

ThS Võ Văn Trọng

trongvv@uel.edu.vn

TP

6335

(028) 37244 504

A.007

CN Lê Thái Huy

huylt@uel.edu.vn

P.TP

6336

 

Chuyên viên

 

CV

6331

 

PHÒNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

phongcsvc@uel.edu.vn

TS Trần Thanh Long

longtt@uel.edu.vn

TP

6345

(028) 37244 505

A.006

ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến

tiennha@uel.edu.vn

P.TP

6346

 

Chuyên viên

 

CV

6341

 

PHÒNG QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI

phongqhdn@uel.edu.vn

ThS Lê Bích Thủy

thuylb@uel.edu.vn

TP

6365

(028) 37244 507

A.108

ThS Lê Văn Hinh

hinhlv@uel.edu.vn

P.TP

6365

Chuyên viên

 

CV

6361

 

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

phongdbcl@uel.edu.vn

TS Nguyễn Vũ Phương

phuongnv@uel.edu.vn

TP

6405

(028) 37244 511

A.208

ThS Nguyễn Minh Trí

trinm@uel.edu.vn

P.TP

6405

 

Chuyên viên

 

CV

6401

 

Chuyên viên

 

CV

6402

 

TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

qhdn@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Duy Hiệp

hiepnd@uel.edu.vn

6635

(028) 37244 524

A.001-2

ThS Lợi Minh Thanh

thanhlm@uel.edu.vn

P.GĐ

6635

Chuyên viên

 

CV

6631

 

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

ttnnth@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Tường Châu

chaunt@uel.edu.vn

6645

(028) 37244 545

A.002

P.GĐ

6641

Chuyên viên

 

CV

6641

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

internation@uel.edu.vn

ThS Trần Quang Long

longtq@uel.edu.vn

6655

(028) 37244525

A.606

 

A.605

Chuyên viên

 

CV

6651

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

info.cefr@uel.edu.vn

TS Trần Hùng Sơn

sonth@uel.edu.vn

6675

(028) 37244527 

A.804

TS Trần Quang Văn

vantq@uel.edu.vn

P.GĐ

6675

 

Chuyên viên

CV

6671

GS Nguyễn Thị Cành

canhnt@uel.edu.vn

Cố vấn

 6482

 

A.504

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG ĐHQG-HCM

info@ibt.org.vn

PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh

hcgk@uel.edu.vn

VT

6675

(028) 37244527 

A.803

TS Trần Hùng Sơn

sonth@uel.edu.vn

PVT

6675

 

TS Lê Đức Quang Tú

tuldq@uel.edu.vn

PVT

6675

 

Chuyên viên

 

CV

6675

 

TRUNG TÂM PHÁP LUẬT HOA KỲ

alc@uel.edu.vn

6119

(028) 37244 559

A.105

ThS Đào Gia Phúc

phucdg@uel.edu.vn

P.GĐ

6525

(028) 37244 514

A.104

Chuyên viên

CV

6525

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Tư vấn tuyển sinh: (028) 37244 550 (Ext 6550-6552-6553-6554)

cca@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Hải Trường An

nhtruongan@uel.edu.vn

6555

(028) 37244 553

A.001-1

P.GĐ

6555

Chuyên viên

CV

6551

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

cntt@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Duy Nhất

nhatnd@uel.edu.vn

TP

6625

(028) 37244 544

A.513

ThS Huỳnh Thanh Quảng

quanght@uel.edu.vn

P.TP

6625

A.513

Chuyên viên

 

CV

6621

 

A.513

Chuyên viên

CV

6622

A.513

PHÒNG THANH TRA – PHÁP CHẾ

thanhtrapc@uel.edu.vn

TS Đoàn Thị Phương Diệp

diepdtp@uel.edu.vn

TP

6415

(028) 37244 512

A.803

 Chuyên viên

 

CV

6411

 

THƯ VIỆN

thuvien@uel.edu.vn

ThS Trần Thị Hồng Xiêm

xiemtth@uel.edu.vn

6425

(028) 37244 513

B2.101

ThS Phạm Hồng Tuấn

tuanph@uel.edu.vn

P.GĐ

6424

(028) 37244 549 

Chuyên viên

 

CV

6423

 

Khu vực phòng máy

CV

6421

B2.G

Kho sách

 

CV

6422

 

B2.G

Phòng trả sách

CV

6426

A.205

VĂN PHÒNG CHUYÊN SAN KINH TẾ - LUẬT VÀ QUẢN LÝ

csktlql@uel.edu.vn

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng

ntdung@uel.edu.vn

T.BBT

6681

 

A.207

 

 

 

 CV

6681 

 

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

vpdanguy@uel.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

ntdung@uel.edu.vn

BT

6435

(028) 37244 554

A.203

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

hainc@uel.edu.vn

P.BT

6435

 

TS Lê Tuấn Lộc

loclt@uel.edu.vn

P.BT

6435

 

CN Mai Thị Thuỷ

Văn Thư

6431

 

VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

vpcongdoan@uel.edu.vn

TS Phạm Quốc Thuần

thuanpq@uel.edu.vn

CT

6385

(028) 37244 509

A.202

ThS Tạ Nguyễn Hà Dung

dungtnh@uel.edu.vn

P.CT

6385

 

CN Nguyễn Thị Thuỳ Trang

Văn Thư

6381

 

VĂN PHÒNG ĐOÀN - HỘI

doanhoi@uel.edu.vn

ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu

hieunlm@uel.edu.vn

BT

6395

(028) 37244 510

A.003

CN Bùi Hoàng Mol

molbh@uel.edu.vn

P.BT

6391

 

Thư quán Sinh viên

 

 

6392

 

KHOA VÀ BỘ MÔN

KHOA KINH TẾ

khoakinhte@uel.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

hainc@uel.edu.vn

TK

6455

(028) 37244 516

B2.603

ThS Phạm Mỹ Duyên

duyenpm@uel.edu.vn

P.TK

6456

 

ThS Mai Thị Huyền Trang

trangmth@uel.edu.vn

Thư ký

6451

 

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

luannv@uel.edu.vn

PGS

6454

 

A.505

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

hainc@uel.edu.vn

PGS

6455

 

A.509

PGS.TS Nguyễn Hồng Nga

nganh@uel.edu.vn

PGS

6705

 

A.705

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình

tinhdpt@uel.edu.vn

PGS

 

 

 A.502

KHOA KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

khoaktdn@uel.edu.vn

TS Huỳnh Thị Thúy Giang

gianghtt@uel.edu.vn

TK

6445

(028) 37244 515

B2.606

TS Nguyễn Hoàng Dũng

dungnh@uel.edu.vn

P.TK

6446

 

CN Trịnh Minh Quý

quytm@uel.edu.vn

Thư ký

6441

 

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

khoatcnh@uel.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Anh Phong

phongna@uel.edu.vn

TK

6485

(028) 37244 519

B2.506

ThS Tô Thị Thanh Trúc

tructtt@uel.edu.vn

P.TK

6486

 

ThS Ngô Phú Thanh

thanhnp@uel.edu.vn

Thư ký

6481

 

GS.TS Nguyễn Thị Cành

canhnt@uel.edu.vn

GS

6482

 

A.504

KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

khoaktkt@uel.edu.vn

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

anhntl@uel.edu.vn

TK

6475

(028) 37244 518

B2.503

TS. Hồ Xuân Thủy

thuyhx@uel.edu.vn

P.TK

6476

 

CN Trần Hương Giang

giangth@uel.edu.vn

Thư ký

6471

 

PGS.TS Phan Đức Dũng

dungpd@uel.edu.vn

PGS

 

 

A.705

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

khoaqtkd@uel.edu.vn

TS Huỳnh Thanh Tú

tuht@uel.edu.vn

TK

6465

(028) 37244 517

B2.406

TS Trần Thị Hồng Liên

lientth@uel.edu.vn

P.TK

6466

 

CN Nguyễn Thị Mai

maint@uel.edu.vn

Thư ký

6461

 

PGS.TS KH Phạm Đức Chính

chinhpd@uel.edu.vn

PGS

6467

A.510

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN

khoahttt@uel.edu.vn

TS Lê Hoành Sử

sulh@uel.edu.vn

TK

6495

(028) 37244 520

B2.403

ThS Trương Hoài Phan

hoaiphan@uel.edu.vn

P.TK

6496

 

ThS Huỳnh Thanh Tuyền

tuyenht@uel.edu.vn

Thư ký

6491

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU KINH DOANH THÔNG MINH (BI LAB)

bilap@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Duy Nhất

nhatnd@uel.edu.vn

6695

(028) 37244 530

A.701

ThS Nguyễn Quang Hưng

hungnq@el.edu.vn

P.GĐ

6695

 

CN Bùi Thị Kim Duyên

duyenbtk@uel.edu.vn

Văn Thư

6695

 

Phòng thực hành

TH

6564

A.511

Phòng thực hành

TH

6562

A.601

Phòng thực hành

TH

6563

A.607

Phòng thực hành

TH

6561

A.707

KHOA LUẬT

khoaluat@uel.edu.vn

TS Nguyễn Thị Hồng Nhung

nhungnth@uel.edu.vn

TK

6505

(028) 37244 521

B2.303

P.TK

6506

 

CN Nguyễn Thị Vy Quý

quyntv@uel.edu.vn

Thư ký

6501

 

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

diennn@uel.edu.vn

PGS

6502

 

A.304

PGS.TS Lê Vũ Nam

namlevu@uel.edu.vn

PGS

6119 

(028) 37244 559

A.105

KHOA LUẬT KINH TẾ

khoaluatkinhte@uel.edu.vn

PGS.TS Dương Anh Sơn

sonduong@uel.edu.vn

TK

6665

(028) 37244 526

B2.306

TS Châu Thị Khánh Vân

vanctk@uel.edu.vn

P.TK

6667

 

CN Nguyễn Phương Quỳnh Chi

chinpq@uel.edu.vn

Thư ký

6666

 

PGS.TS Dương Anh Sơn

sonduong@uel.edu.vn

PGS

6504

 

A.302

KHOA TOÁN KINH TẾ

khoatkt@uel.edu.vn

TS Phạm Hoàng Uyên

uyenph@uel.edu.vn

TK

6605

(028) 37244 522

A.305

TS Nguyễn Phúc Sơn

sonnp@uel.edu.vn

P.TK

6606

 

CN Trần Nguyễn Hoàng Sang

sangtnh@uel.edu.vn

Thư ký

6601

 

PGS.TS Lê Anh Vũ

vula@uel.edu.vn

PGS

 

A.502

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

bomonngoaingu@uel.edu.vn

ThS Nguyễn Thị Bích Ngoan

ngoanntb@uel.edu.vn

TBM

6615

(028) 37244 523

A.404

TS. Phạm Huy Cường

cuongph@uel.edu.vn

P.TBM

 6616

 

CN Trần Thị Định

thunta@uel.edu.vn

Thư ký

6611

 

SỐ NỘI BỘ KHÁC

Phòng Y tế

 

 

6911

 

A.004

Bảo vệ

 

 

6919

(028) 37244529

 

 

Ghi chú:

 

CT

Chủ tịch

PCT

Phó Chủ tịch

HT

Hiệu Trưởng

P.HT

Phó Hiệu Trưởng

TP

Trưởng phòng

P.TP

Phó Trưởng phòng

TK

Trưởng khoa

P.TK

Phó Trưởng khoa

TBM

Trưởng bộ môn

P.TBM

Phó Trưởng bộ môn

GS

Giáo sư

PGS

Phó Giáo sư

Giám đốc

P.GĐ

Phó Giám đốc

CV

Chuyên viên

VT

Viện trưởng

PVT

Phó Viện trưởng

 

 Tổng truy cập: 12,430,917

879,555