Thông báo Tuyển sinh đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy (Năm học 2021-2022)

                                                                                    THÔNG BÁO
                       Tuyển sinh đào tạo song ngành trình độ đại học hệ chính quy (Năm học 2021-2022)

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các Trường thành viên ĐHQG-HCM mở rộng cơ hội học tập, phát triển năng lực cá nhân và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai, Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) thông báo đến các sinh viên về quy trình đăng ký chương trình song ngành như sau:


1. Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

Sinh viên đại học chính quy tập trung đang học tại các Trường thành viên của ĐHQG-HCM và đã hoàn thành năm học thứ nhất của chương trình đào tạo.


2. Phương thức tuyển sinh và điều kiện xét tuyển


* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ngành thứ nhất.
* Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Sinh viên trình độ đại học chính quy đang học tại các Trường thành viên của ĐHQG-HCM được đăng ký học thêm một chương trình đào tạo thứ hai nếu đồng thời thỏa mãn các điều kiện tối thiểu sau:   
- Ngành thứ hai sinh viên đăng ký học phải khác ngành thứ nhất mà sinh viên đang theo học;
- Đã hoàn thành năm học đầu tiên của chương trình đào tạo ngành thứ nhất và xếp loại học lực trung bình khá trở lên (từ 6.0 trên thang điểm 10).

3. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

- Sinh viên có thể tham khảo Chương trình đào tạo và danh mục môn học, Số tín chỉ của ngành học thứ hai cần tích lũy tại website http://myuel.uel.edu.vn/ chọn mục Chương trình đào tạo/chọn mục Đại học – Song ngành chính quy.

4. Thời gian và phương thức đăng ký
- Thời gian: 26/4/2021 - 26/5/2021;
- Hồ sơ gồm : 

           (1) Đơn đăng ký tham gia chương trình Song ngành trình độ đại học hệ chính quy (theo mẫu 2.07 tại http://www.pdt.uel.edu.vn). 

               (2) Bảng điểm học tập của Sinh viên. 

(3) Giấy xác nhận sinh viên của Trường mà sinh viên đang theo học.

- Nơi tiếp nhận hồ sơ: sinh viên nộp hồ sơ online TẠI ĐÂY
- Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển chính thức: trước ngày 30/6/2021.
- Thời gian nộp hồ sơ nhập học tại UEL: từ 26/7/2021 đến 30/7/2021 (trong giờ làm việc) 
- Thời gian bắt đầu học chính thức: theo thời khóa biểu năm học 2021-2022.
- Thời gian học: theo kế hoạch học tập của sinh viên chính quy UEL

5. Lệ phí và học phí
- Lệ phí xét tuyển: Trường Đại học Kinh tế - Luật miễn phí lệ phí xét tuyển.
- Học phí: Mức học phí được tính theo đề án tuyển sinh của UEL năm 2021.

6. Điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng
- Điều kiện tiên quyết để xét tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ hai là sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành thứ nhất.
- Cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo Quy chế đào tạo đại học và Quy chế văn bằng  chứng chỉ hiện hành của ĐHQG-HCM.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần giải đáp bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐT: (028) 372 44555 (6313) hoặc địa chỉ email của Phòng Đào tạo: phongdaotao@uel.edu.vn; thông tin trên website: http://www.uel.edu.vn http://www.uel.edu.vn.

Xem toàn bộ file thông báo TẠI ĐÂY

 
 


Tổng truy cập: 12,617,747

879,367