Thông tin Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển"

          Nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) với các hoạt động kết nối, giao lưu các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động và người học của Trường, tăng cường sự gắn bó thể hiện sự Đột phá trong quá trình phát triển của UEL trong suốt 20 năm.
          Nhằm nhìn lại chặng đường 20 năm qua của hoạt động đào tạo tại trường Đại học Kinh tế - Luật và định hướng các hoạt động phát triển đào tạo đại học và sau đại học, UEL tổ chức Hội thảo "Công tác đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Luật 20 năm xây dựng và phát triển":
            - Thời gian: 08h00 ngày 04/11/2020 (Thứ Tư)
            - Địa điểm: Hội trường A, Đại học Kinh tế - Luật (cơ sở Linh Xuân)
Rất mong được sự quan tâm và tham dự của Qúy Thầy Cô và người học!

 

Xem và tải file Kỷ yếu hội thảo tai đây:

 Tổng truy cập: