Ban giám hiệu Trường làm việc và trao đổi với Trưởng bộ môn, Giám đốc chương trình

Ngày 16/3/2023, Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) đã tổ chức buổi làm việc, trao đổi với các Trưởng bộ môn và tương đương năm 2023.


Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Huỳnh Thị Thuý Giang - Phó Hiệu trưởng cùng các Trưởng bộ môn, Phó Trưởng bộ môn phụ trách các bộ môn thuộc khoa và Giám đốc chương trình.


Toàn cảnh buổi làm việc, trao đổi

 

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng đánh giá cao hoạt động nghiên cứu và phục vụ cộng đồng của Trưởng bộ môn, Giám đốc chương trình trong thời gian qua, và đóng góp vai trò quan trọng vào sự phát triển của các bộ môn, chương trình. Qua buổi gặp mặt này, lãnh đạo Trường mong muốn nhận được những đóng góp, ý tưởng giúp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Kinh tế - Luật.


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, các ý kiến và đóng góp tập trung vào việc cải tiến quy trình xuất bản giáo trình, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng giảng viên phát triển chuyên môn, cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới và đặc biệt là nâng cao chất lượng giảng dạy bằng tiếng Anh.


PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp - Trưởng bộ môn Luật dân sự, khoa Luật chia sẻ: Công tác giáo trình gặp khó khăn vì đặc thù lĩnh vực nghề luật không thể dùng giáo trình nước ngoài. Bên cạnh đó việc mời giảng viên thỉnh giảng là hết sức cần thiết để tiếp cận thêm những góc nhìn đa chiều, giao thoa học thuật từ các đơn vị khác.


Đồng ý kiến với Trưởng bộ môn Luật dân sự, TS Trương Công Bằng - Giám đốc chương trình tiếng Anh học thuật, viện Đào tạo Ngoại ngữ cho rằng việc trao đổi giảng viên với các cơ sở giáo dục nước ngoài là cần thiết nhằm giúp nâng cao hiệu quả giảng dạy cũng như phát triển quan hệ hợp tác giữa các trường.


PGS.TS Nguyễn Hồng Nga - Trưởng bộ môn Kinh tế học, khoa Kinh tế đề xuất cần phải phân thêm quyền cho bộ môn được quyết định, triển khai các nội dung cụ thể và thực chất hơn, gắn quyền hạn với trách nhiệm tương xứng.

 

Hình ảnh thầy, cô đóng góp ý kiến tại chương trình

 

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Ban giám hiệu ghi nhận tất cả các ý kiến, đóng góp của các Trưởng bộ môn, Giám đốc chương trình tham gia trao đổi. Đồng thời, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh và các phó hiệu trưởng phản hồi từng ý kiến, góp ý của các thầy, cô trao đổi, nhà trường tiếp tục sẽ cải thiện các chính sách tốt hơn cho các khoa, bộ môn để thực hiện các mục tiêu kiểm định, nghiên cứu và giảng dạy, đồng thời điều chỉnh chính sách và chế độ phúc lợi cho đội ngũ giảng viên. Các chức năng, nhiệm vụ giữa khoa và bộ môn sẽ được thay đổi theo hướng phân định rõ ràng hơn, tạo điều kiện cho sự chủ động các hoạt động của bộ môn.

Ban giám hiệu và các thầy, cô tham dự buổi làm việc chụp hình lưu niệm

 

Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông