Buổi tiếp Đại diện doanh nghiệp MultiCampus

Ngày 05.06.2020, TS. Lê Hoành Sử, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin và một số cán bộ nhà trường đã có buổi tiếp ông Mark (SungWoo) – Giám đốc điều hành kinh doanh quốc tế – Đại diện doanh nghiệp MultiCampus (Samsung).

Buổi làm việc bàn về các cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Doanh nghiệp MultiCampus, đặc biệt là hợp tác Đào tạo các chương trình phát triển cách mạng công nghiệp 4.0 như Kinh doanh số, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Khoa Hệ thống thông tin và MultiCampus trong việc triển khai các chương trình đào tạo tiên tiến, trao đổi giảng viên và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho sinh viên.


                                                                                                                                               
                                                                                                                                                 Thực hiện: Phòng QHĐN


Tổng truy cập: 12,265,960

1,228,474