Hội nghị quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2026 – 2031

Sáng ngày 16/11/2022, tại hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Luật diễn ra hội nghị triển khai quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2026 - 2031

Việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật là nhiệm vụ quan trọng và thể hiện tính dân chủ, công khai tại cơ sở. Theo đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã triển khai thực hiện đồng thời việc rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch đội ngũ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quy trình xây dựng quy hoạch đã được triển khai như sau:

Bước 1: Xây dựng kế hoạch triển khai và chuẩn bị nguồn cán bộ giới thiệu quy hoạch: 17/10-21/10/2022

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1: Ban Chấp hành Đảng bộ: 16/11/2022

Bước 3: Hội nghị cán bộ chủ chốt: 16/11/2022

Bước 4: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng: 16/11/2022

Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2: 16/11/2022

Tại hội nghị, chủ tịch hội đồng Trường PGS.TS Lê Tuấn Lộc phát biểu chỉ đạo và điều hành công tác bỏ phiếu giới thiệu cấp ủy chi bộ và lãnh đạo quản lý: “UEL đang đứng trước giai đoạn phát triển mạnh mẽ với rất nhiều thử thách và nhiệm vụ. Do đó, việc lựa chọn những cán bộ lãnh đạo để dẫn dắt, hoạch định đường lối, chính sách cho Nhà trường là điều vô cùng quan trọng. Việc quy hoạch và lựa chọn cán bộ cần phải kỹ lưỡng cẩn trọng và có tính kế thừa đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Một số hình ảnh khác tại hội nghị triển khai quy hoạch cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông