Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022

Nhằm đánh giá tổng kết những việc đã làm được và đề ra các giải pháp, định hướng trong thời gian tới, sáng ngày 10/8/2022 Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

 

Hội nghị có sự tham dự của Ban Giám hiệu và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường.

 

Viên chức, người lao động tham gia Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022

 

Năm học 2021-2022 là một năm học đánh dấu nhiều sự kiện, chuyển biến quan trọng, là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Đây là năm học Nhà trường trở lại các hoạt động giảng dạy học tập sau đại dịch COVID-19 tại TP.HCM, cũng là năm Trường tiến hành xây dựng và thực hiện Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển Trường trong giai đoạn 2021-2025.


Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã có nhiều phương thức linh hoạt, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của tập thể viên chức, người lao động và người học trong năm học vừa qua, Nhà Trường đã thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao các mục tiêu trọng tâm đã đề ra và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 

 

Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu Trưởng Trường xác định 3 nội dung trọng tâm lớn theo kế hoạch chiến lược phải đảm bảo thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm:


  • Xây dựng mô hình quản trị đại học đáp ứng yêu cầu tự chủ trong kỷ nguyên số và thực hiện chuyển đổi số Trường Đại học Kinh tế-Luật;

  • Phát triển các chương trình đào tạo có tính kết nối chặt chẽ giữa khối ngành kinh tế, kinh doanh, luật với khối ngành công nghệ nhằm tạo ra giá trị vượt trội cho nguwofi học trong nền kinh tế số và trí tuệ nhân tạo; đại trà hóa các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và phát triển các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế có uy tín cao

  • Là trường thành viên trong hệ thống ĐHQG-HCM đóng vai trò tích cực, hiệu quả cho quá trình hoạch định chính sách, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đất nước vì khát vọng Việt Nam hùng cường.


Cũng tại Hội nghị, ThS Hà Thanh Minh – Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Trường bám xác với các nội dung trọng tâm được xác lập.

 


ThS Hà Thanh Minh – Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và dự thảo Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021 – 2022


Bên cạnh đó, Viên chức, người lao động Trường ĐH Kinh tế - Luật cũng đã được nghe 3 báo cáo tham luận của 03 đơn vị phụ trách các mảng công tác quan trọng của Trường bao gồm:

 

Tham luận 1: “Công tác đào tạo Đại học năm học 2021-2022” qua phần báo cáo của ThS Cù Xuân Tiến – Phó Trưởng phòng Đào tạo.

 

Tham luận 2: “Công tác đào tạo Sau Đại học và nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022” qua phần báo cáo của PGS.TS Trịnh Quốc Trung – Trưởng phòng SĐH&KHCN.


Tham luận 3: “Công tác tài chính và cơ sở vật chất năm học 2021-2022” qua phần báo cáo của TS Trần Thanh Long – Trưởng phòng Cơ sở vật chất.

 

ThS Cù Xuân Tiến, PGS.TS Trinh Đức Trung và TS Trần Thanh Long lần lượt trình bày các tham luận tại Hội nghị

 

Nhằm ghi nhận kịp thời những nỗ lực phấn đấu của các tập thể, cá nhân trong năm học vừa qua, tạo động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục nỗ lực lao động, nghiên cứu trong thời gian tới, Hội nghị đã vinh danh các cá nhân là giảng viên các khoa, viện, chuyên viên các phòng có giờ nghiên cứu khoa học cao năm học 2021-2022: bao gồm


1. TS Lê Hoàng Vinh - Khoa Tài chính - Ngân hàng;
2. TS Nguyễn Thanh Liêm - Khoa Tài chính - Ngân hàng;
3. TS Nguyễn Vĩnh Khương - Khoa Kế toán - Kiểm toán;
4. TS Trần Thị Hồng Liên - Khoa Quản trị kinh doanh;
5. PGS.TS Nguyễn Hải Quang - Khoa Quản trị kinh doanh;
6. ThS Lưu Minh Sang - Khoa Luật;
7. ThS Bạch Thị Nhã Nam - Khoa Luật;
8. TS Bùi Thị Hằng Nga - Khoa Luật kinh tế;
9. TS Lê Phương - Khoa Toán kinh tế;
10. TS Lê Đức Quang Tú - Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính;
11. ThS Trần Thị Kim Đào - Tạp chí phát triển khoa học công nghệ - Kinh tế, Luật và Quản lý;
12. ThS Trần Anh Tuấn - Phòng Quan hệ đối ngoại.

 

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh khen thưởng các cá nhân là giảng viên các khoa, viện, chuyên viên các phòng có giờ nghiên cứu khoa học cao năm học 2021-2022

 

Cùng với đó, Hội nghị cũng vinh danh chiến sĩ thi đua cấp Trường, cụ thể gồm: 13 chiến sĩ thi đua ngạch chuyên viên - nhân viên, 18 chiến sĩ thi đua giảng viên - nghiên cứu viên và 20 chiến sĩ thi đua ngạch cán bộ quản lý.


13 Chiến sĩ thi đua cấp Trường (ngạch chuyên viên, nhân viên)

1. ThS Mai Quang Hợp - Phòng Tổ chức - Hành chính
2. ThS Huỳnh Thủy Tiên - Phòng Tổ chức - Hành chính
3. ThS Lê Quốc Nguyên - Phòng Đào tạo
4. ThS Nguyễn Thế Hiển - Phòng Đào tạo
5. ThS Phạm Lê Quang - Phòng Sau Đại học và Khoa học công nghệ
6. ThS Nguyễn Thái Thành - Phòng Sau Đại học và Khoa học công nghệ
7.  KS Lê Minh Mẫn - Phòng Cơ sở vật chất
8.  Ông Nguyễn Văn Đô - Phòng Cơ sở vật chất
9.  CN Nguyễn Thị Thảo Trang - Phòng Công tác sinh viên
10. CN Đỗ Anh Duy - Phòng Quan hệ đối ngoại
11. CN Nguyễn Bá Ngọc - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
12. CN Lâm Hoàng Huy - Phòng Công nghệ thông tin
13. KS Hoàng Vân Anh - Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

 

PGS.TS Lê Vũ Nam và PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang khen thưởng các Chiến sĩ thi đua cấp Trường (ngạch chuyên viên, nhân viên)


18 Chiến sĩ thi đua cấp Trường (ngạch giảng viên, nghiên cứu viên)


1. PGS.TS Nguyễn Hồng Nga - Khoa Kinh tế
2. ThS Bùi Hồng Ngọc - Khoa Kinh tế
3. TS Nguyễn Đình Bình - Khoa Kinh tế
4. ThS Phùng Tuấn Thành - Khoa Kinh tế đối ngoại
5. TS Nguyễn Thanh Liêm - Khoa Tài chính - Ngân hàng
6. TS Lê Hoàng Vinh - Khoa Tài chính - Ngân hàng
7. TS Nguyễn Vĩnh Khương - Khoa Kế toán - Kiểm toán
8. TS Phạm Quốc Thuần - Khoa Kế toán - Kiểm toán
9. TS Hồ Trung Thành - Khoa Hệ thống thông tin
10. ThS Nguyễn Quang Phúc - Khoa Hệ thống thông tin
11. ThS Nguyễn Văn Hồ - Khoa Hệ thống thông tin
12. PGS.TS Nguyễn Hải Quang - Khoa Quản trị kinh doanh
13. TS Phùng Thanh Bình - Khoa Quản trị kinh doanh
14. ThS Nguyễn Thế Đức Tâm - Khoa Luật
15. TS Nguyễn Thị Thu Trang - Khoa Luật Kinh tế
16. TS Bùi Thị Hằng Nga - Khoa Luật Kinh tế
17. TS Lê Thị Thanh An - Khoa Toán Kinh tế
18. TS Lê Thanh Hoa - Khoa Toán Kinh tế

 


PGS.TS Lê Vũ Nam và PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang khen thưởng các Chiến sĩ thi đua cấp Trường (ngạch giảng viên,  viên)

 

20 Chiến sĩ thi đua cấp Trường (ngạch cán bộ quản lý)

1. PGS.TS Lê Tuấn Lộc - Chủ tịch Hội đồng Trường
2. PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng
3. PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng
4. PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Nguyên Hiệu trưởng
5. ThS Hoàng Ngọc Hiếu - Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính
6. ThS Cù Xuân Tiến - Phó Trưởng phòng Đào tạo
7. ThS Võ Văn Trọng - Trưởng phòng Công tác sinh viên
8. TS Nguyễn Vũ Phương - Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
9. ThS Huỳnh Thanh Quảng - Trưởng phòng Công nghệ thông tin
10. PGS.TS Đoàn Thị Phương Diệp - Trưởng Phòng Thanh tra - Pháp chế
11. PGS.TS Nguyễn Chí Hải - Trưởng khoa Kinh tế
12. PGS.TS Huỳnh Thị Thúy Giang - Phó Hiệu trưởng
13. PGS.TS Nguyễn Anh Phong - Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng
14. TS Hồ Xuân Thủy - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán
15. TS Lê Hoành Sử - Trưởng khoa Hệ thống thông tin
16. TS Trần Thị Hồng Liên - Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
17. PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung - Trưởng khoa Luật
18. TS Phạm Hoàng Uyên - Trưởng khoa Toán Kinh tế
19. PGS.TS Trần Hùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu KT-TC
20. ThS Ngô Lê Mạnh Hiếu - Bí thư Đoàn Trường.

 


PGS.TS  Hoàng Công Gia Khánh và PGS.TS Lê Vũ Nam khen thưởng các Chiến sĩ thi đua cấp Trường (ngạch cán bộ quản lý)

 

Đồng thời để khích lệ, động viên và ghi nhận những đóng góp tích cực của các cá nhân cho sự phát triển của Trường. Nhà trường đã tiến hành triển khai bình chọn nhân vật xuất sắc nhất của năm học 2021-2022 đối với 3 đối tượng: Viên chức quản lý; Giảng viên - Nghiên cứu viên; Chuyên viên - Nhân viên. Năm học này, danh hiệu viên chức quản lý, giảng viên - nghiên cứu viên, chuyên viên - nhân viên xuất sắc nhất lần lượt thuộc về: ThS Huỳnh Thanh Quảng, PGS.TS Nguyễn Hải Quang và ThS Lê Quốc Nguyên.

Danh hiệu viên chức quản lý, giảng viên - nghiên cứu viên, chuyên viên - nhân viên xuất sắc nhất lần lượt thuộc về:ThS Huỳnh Thanh Quảng, PGS.TS Nguyễn Hải Quang và ThS Lê Quốc Nguyên.


Một điểm mới trong Hội nghị năm nay là Ban tổ chức đã chia viên chức, người lao động ra làm 04 tổ thảo luận để có thể góp ý sâu hơn cho việc thực hiện các giải pháp hoàn thành kế hoạch chiến lược. Qua đó nhiều ý kiến hay mang tính xây dựng đã được đưa vào trình bày tại toàn thể Hội trường.


Tổ 1:Công tác nhân sự, phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số
Tổ 2: Công tác đào tạo Đại học, Sau đại học và nghiên cứu khoa học
Tổ 3: Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Tổ 4: Công tác Tài chính và Cơ sở vật chất

 


Viên chức, người lao động tham gia góp ý tại các tổ thảo luận trong Hội nghị


Kêt luận tại Hội nghị, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh ghi nhận các ý kiến đóng góp tại các tổ thảo luận và cam kết sẽ triển khai sớm một số nội dung, ý kiến thiết thực và chính đáng trong thời gian tới. Ngoài ra Thầy Hiệu Trường cũng cảm ơn sự tham gia và đồng hành của viên chức, người lao động trong quá trình cống hiến cho sự phát triển của UEL. 


Tin bài và hình ảnh: CCATổng truy cập: