Hội thảo: “Xây dựng mạng lưới kết nối các đơn vị thực hiện dự án được tài trợ bởi Erasmus”

Vào lúc 8g00, ngày 16/10/2020, tại P.102 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, đại diện Trường ĐH Kinh tế - Luật gồm PGS.TS Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng (tham dự họp Online), ThS Lê Văn Hinh, Phó Trưởng P. QHĐN đã tham dự và trình bày báo cáo về hoạt động triển khai dự án Erasmus của Trường Đại học Kinh tế - Luật tại hội thảo “Xây dựng mạng lưới kết nối các đơn vị thực hiện dự án được tài trợ bởi Erasmus” tổ chức tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.


Buổi hội thảo đã góp phần tăng cường sự kết nối giữa các đơn vị trong cả nước đã và đang thực hiện dự án dưới sự tài trợ của Cơ quan điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hoá (EACEA – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency), tạo điều kiện để các Trường đại học trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả mà những dự án này mang lại cho các đơn vị nói riêng và cho xã hội nói chung để từ đó thúc đẩy xây dựng mạng lưới liên kết các trường đại học tham gia dự án dưới sự bảo trợ của EACEA tại Việt Nam. Ngoài ra buổi hội thảo nhằm hưởng ứng ngày “Erasmus day 2020 – ngày hội quốc tế Erasmus”. Đây cũng là một trong những kênh truyền thông của  đơn vị nhận tài trợ từ EACEA với  mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả triển khai dự án thông qua website truyền thông quốc tế và phục vụ báo cáo EACEA định kỳ.

Một số hình ảnh tại Hội thảo “Xây dựng mạng lưới kết nối các đơn vị thực hiện dự án được tài trợ bởi Erasmus” tổ chức tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM:

 

 

 

 

 
Tổng truy cập: 12,612,070

873,690