Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của UEL 6 tháng đầu năm 2023

Ngày 22/9/2023, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP. Thủ Đức đã kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ban CHQS Trường Đại học Kinh tế - Luật 6 tháng đầu năm 2023.


Đoàn kiểm tra của Ban CHQS TP. Thủ Đức gồm: Thiếu tá Huỳnh Minh Trí - Phó Tham mưu trưởng, Thượng úy Đỗ Bách Khoa - Cán bộ phụ trách tự vệ. Về phía UEL có đồng chí Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng, Phó Chỉ huy trưởng; đồng chí Võ Văn Trọng – Chính trị viên phó cùng Ban chỉ huy Trung đội tự vệ. 


Ban CHQS UEL được thành lập theo Quyết định số 223/QĐ-BTL ngày 31/10/2014 của Bộ Tư Lệnh TP.HCM. Trung đội tự vệ UEL được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-BTL ngày 18/11/2014 của Ban CHQS TP. Thủ Đức. Hiện Trung đội tự vệ UEL có quân số 28 đồng chí, trong đó có 01 tiểu đội Nữ. 


Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023, Ban CHQS UEL đã triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ được giao theo hướng dẫn và chỉ đạo của cơ quan quân sự cấp trên: (1) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; (2) Xây dựng văn kiện sẵn sàng chiến đấu; (3) Bảo đảm kinh phí hoạt động và chế độ chính sách; (4) Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng tự vệ,... góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Trường và TP. Thủ Đức. Ban CHQS TP. Thủ Đức kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Ban CHQS UEL 


Qua kiểm tra Đoàn đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của UEL, đặc biệt là công tác xây dựng văn kiện chiến đấu, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Đoàn đã chỉ ra những mặt còn hạn chế và định hướng, góp ý giúp cho Ban CHQS UEL nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.Đoàn kiểm tra Ban CHQS TP. Thủ Đức và Ban CHQS UEL chụp hình lưu niệm


Tin và hình ảnh: Phòng Truyền thông