Kỳ họp lần thứ hai Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 9.10.2020, Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ hai.

Kỳ họp được tổ chức nhằm triển khai các hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật được quy định tại Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019.

Thực hiện theo đúng tinh thần của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trường, Hội đồng Trường Đại học  Kinh tế - Luật tổ chức kì họp thứ hai để nghe báo cáo, thảo luận và xem xét thông qua những nội dung công tác của Trường trong 03 tháng cuối năm 2020.

Kỳ họp lần thứ hai Hội đồng trường Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra với các nội dung sau: Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020 – 2021; Chủ trương xây dựng Kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2021 – 2025; Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Kinh tế - Luật; Thông qua việc thành lập Viện Nghiên cứu Pháp luật Quốc tế và So sánh; Thông qua Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường theo hướng dẫn của ĐHQG-HCM.

Kết thúc Kỳ họp, qua biểu quyết, Hội đồng Trường đã thống nhất quyết nghị 04 nội dung lớn xin ý kiến tại cuộc họp lần thứ 2. Căn cứ quyết nghị, Chủ tịch sẽ thay mặt Hội đồng Trường ký Nghị quyết của kì họp lần 2, làm cơ sở để Trường triển khai các công việc tiếp theo.

Dự kiến Kỳ họp lần thứ ba Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra vào tháng 01 năm 2021.

Một số hình ảnh tại Kỳ họp:


                                                                                               Toàn cảnh Kỳ họp

                            PGS.TS Lê Tuấn Lộc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu khai mạc Kỳ họp


PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và phương hướng hoạt động năm học 2020-2021 của Trường


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường, Hiệu trưởng báo cáo về nội dung xin chủ trương xây dựng Kế hoạch chiến lược của Trường giai đoạn 2021-2025


PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Nhà trường báo cáo Hội đồng Trường thông qua việc thành lập Viện Nghiên cứu Pháp luật Quốc tế và So sánh


ThS Hà Thanh Minh - Thư ký Hội đồng Trường, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính báo cáo Kế hoạch thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Hiệu trưởngThành viên Hội đồng Trường tiến hành trao đổi, thảo luận


                            Thành viên Hội đồng Trường chụp ảnh lưu niệm
                                
                                                                                                                                                    Thực hiện: CCA


Tổng truy cập: 12,428,989

877,627