Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ III (2017 – 2022) Hội đồng khoa học và đào tạo

    Ngày 29/06/2022, tại phòng A.114, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ III (2017 – 2022) Hội đồng khoa học và đào tạo. Tham dự Kỳ họp có sự hiện diện của các cán bộ chủ chốt cùng toàn thể thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo.

 

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc tại kỳ họp


     Mở đầu kỳ họp, TS Nguyễn Thanh Trọng, Trưởng phòng Đào tạo đã báo cáo hội đồng về đề án mở chương trình đào tạo Luật và Chính sách công. Theo tiến độ, chương trình này sẽ được tuyển sinh trong năm học 2022 – 2023. TS Nguyễn Thanh Trọng báo cáo hội đồng về đề án mở chương trình mới.

 

     Nằm trong nội dung quan trọng của kỳ họp, PGS.TS Trịnh Quốc Trung – Trưởng phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ, Thư ký Hội đồng đã báo cáo tổng kết về các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ III (2017 – 2022), theo đó trong nhiệm kỳ vừa qua các hoạt động khoa học đào tạo có rất nhiều hoạt động nổi bật như:


1.Tăng từ 31 CTĐT lên 63 CTĐT, trong đó có những chương trình mới như Toán Kinh tế, Công nghệ tài chính, Quản trị du lịch lữ hành, Luật và chính sách công.


2. Số lượng các công trình công bố khoa học của UEL tăng qua các năm: Từ 302 công trình(2017) tăng lên 577 công trình (2021) trong đó số bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế tăng vượt bậc.


3. Trường Đại học Kinh tế - Luật tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đánh giá các chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA:

- Đánh giá ngoài nội bộ ĐHQG: có 6 chương trình được ĐHQG tổ chức đánh giá, gồm: Kinh tế và Quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Luật kinh doanh, ThS Luật kinh tế.


- Đánh giá chính thức bởi AUN: đã đánh giá thành công 5 chương trình: Quản trị kinh doanh, Luật dân sự, Kinh tế và Quản lý công, Hệ thống thông tin quản lý, Kiểm toán.

 

PGS.TS Trịnh Quốc Trung – Trưởng phòng Sau đại học và Khoa học công nghệ, Thư ký Hội đồng đã báo cáo tổng kết về các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhiệm kỳ III (2017 – 2022)

 

     Ở phần thảo luận, các ý kiến đóng góp chủ yếu xoay quanh các vấn đề: Tăng quy mô đào tạo và duy trì chất lượng đào tạo; Điều kiện làm việc của CBGV, Mở các chương trình đào tạo mới theo nhu cầu thực tế, Xây dựng đề án các chương trình giảng dạy sau đại học bằng tiếng anh, Tìm đối tác phù hợp để trao đổi sinh viên, giảng viên, Vấn đề tình hình đào tạo sau đại học…


Thành viên Hội đồng thảo luận đóng góp ý kiến

 

     Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Khoa học và đào tạo cũng đã trao thư cảm ơn và biểu trưng cho các thành viên trong nhiệm kỳ vừa qua vì những đóng góp tích cực và hiệu quả trong công tác phát triển khoa học và đào tạo của Trường.


Hội đồng Khoa học và đào tạo cũng đã trao thư cảm ơn và biểu trưng cho các thành viên


     Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng Thông qua ý kiến của các thành viên, cám ơn ý kiến phát biểu đóng góp của toàn thể Hội đồng, đồng thời tiếp thu và hoàn thiện báo cáo Hội đồng của nhiệm kỳ. Trong thời gian sắp tới tiếp tục tiếp nhận thêm ý kiến đóng góp về Nghiên cứu khoa học. 


Toàn cảnh Hội đồng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

 

Hội đồng khoa học công nghệ nhiệm kỳ III (2017 – 2022)


Tin bài và hình ảnh: CCA

 


Tổng truy cập: