Lễ Khai khóa ĐHQG-HCM năm 2020

Vào lúc 8 giờ ngày 3.10 tại Hội trường Hội trường Trần Chí Đáo sẽ diễn ra Lễ khai khóa ĐHQG-HCM năm 2020

Năm 2020, Lễ Khai khóa sẽ là điểm mở đầu của chuỗi các Ngày hội chào năm học mới, Lễ khai giảng của các đơn vị thành viên và trực thuộc.

Nổi bật trong Lễ khai khóa là nghi thức khai khóa và thông điệp của diễn giả khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà hoạt động tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học, giáo dục, nghệ thuật trong và ngoài nước chia sẻ với sinh viên, học sinh. 

- Lễ khai khoá ĐHQG-HCM năm 2020 được tổ chức tại Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM.
- Chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên trang http://live.vnuhcm.edu.vn và trang Fanpage ĐHQG-HCM:   facebook.com/info.vnuhcmTổng truy cập: 12,428,991

877,629