NCS Cao Thị Miên Thùy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

Ngày 28/11/2023 tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, NCS Cao Thị Miên Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng.

 

 

Hội đồng bảo vệ luận án của NCS Cao Thị Miên Thùy

 

NCS Cao Thị Miên Thùy thực hiện luận án với đề tài: “Công bố thông tin trách nhiệm xã hội và rủi ro rớt giá cổ phiếu tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” thuộc ngành Tài chính – Ngân hàng do PGS.TS Trịnh Quốc Trung hướng dẫn khoa học độc lập.

 

NCS Cao Thị Miên Thùy trình bày luận án

  

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Cao Thị Miên Thùy do PGS.TS Nguyễn Anh Phong làm Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên và thư ký đã có những nhận xét, phản biện chi tiết giúp làm rõ các vấn đề từ lý luận đến thực tiễn trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.


Luận án đã làm rõ được ảnh hưởng của công bố thông tin  (CBTT) trách nhiệm xã hội (TNXH) lên rủi ro rớt giá cổ phiếu trong bối cảnh mới. Trước đó, các nghiên cứu về vấn đề này chỉ tập trung chủ yếu vào các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ và Trung Quốc, trong khi Việt Nam và các nước đang phát triển khác mới bắt đầu tham gia vào thực hành TNXH để duy trì khả năng tồn tại trong thị trường thương mại quốc tế. 


Qua đó, luận án góp phần cung cấp một góc nhìn mới giúp: (i) Làm rõ ảnh hưởng của CBTT TNXH lên rủi ro rớt giá cổ phiếu; (ii) Làm rõ ảnh hưởng của từng khía cạnh CBTT TNXH kinh tế và CBTT TNXH phi kinh tế lên rủi ro rớt giá cổ phiếu, và xác định được khía cạnh nào đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ kể trên; (iii) Phân tích vai trò trung gian của hiệu quả hoạt động can thiệp vào ảnh hưởng của CBTT TNXH lên rủi ro rớt giá cổ phiếu. 

 

 

Thư ký Hội đồng, TS Nguyễn Hoàng Anh thông báo kết quả bảo vệ luận án

 


Kết thúc buổi làm việc của Hội đồng, NCS Cao Thị Miên Thùy đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng với 07/07 phiếu thông qua.

 

 Chủ tịch Hội đồng PGS.TS Nguyễn Anh Phong tặng hoa chúc mừng NCS Cao Thị Miên Thùy

 

NCS Cao Thị Miên Thùy chụp hình lưu niệm với thành viên Hội đồng và Giảng viên hướng dẫn

 

 Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông.