NCS Nguyễn Thanh Đoàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo

Ngày 28/12/2021, NCS Nguyễn Thanh Đoàn đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo ngành Kinh tế chính trị bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 


       NCS Nguyễn Thanh Đoàn trình bày đề tài luận án


  Đề tài luận án của NCS Nguyễn Thanh Đoàn có tên gọi:"Nghiên cứu nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình công ty đầu tư vốn nhà nước ở Việt Nam” thuộc chuyên ngành Kinh tế chính trị và mã số chuyên ngành là: 62.31.01.02 với sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Chí Hải.

 
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Hội đồng Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo được diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến . Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng về đề tài, NCS Nguyễn Thanh Đoàn  đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo.

 

            PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng tặng hoa chúc mừng đến NCS Nguyễn Anh Đoàn

 

                                        Đại diện Hội đồng đánh giá luận án tặng hoa chúc mừng NCS 

 

   NCS chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng và gia đình

  Thực hiện: CCA

 Tổng truy cập: