NCS Nguyễn Thanh Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kinh tế chính trị

Ngày 18/11/2022, tại phòng A.114 Trường Đại học Kinh tế - Luật. NCS Nguyễn Thanh Long đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế chính trị.

 

Toàn cảnh buổi bảo vệ

 

Đề tài luận án của NCS Nguyễn Thanh Long là: Giảm nghèo hộ gia đình phi nông nghiệp ở nông thôn vùng Đông Nam Bộ” thuộc chuyên ngành Kinh tế chính trị với mã số chuyên ngành là: 62.31.01.02 được sự hướng dẫn độc lập của PGS.TS Nguyễn Tấn Phát.

NCS Nguyễn Thanh Long trình bày đề tài luận án

 

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo của NCS Nguyễn Thanh Long do PGS.TS Nguyễn Chí Hải làm chủ tịch hội đồng đã đưa ra nhiều góp ý giúp NCS Nguyễn Thanh Long hoàn thiện hơn luận án của mình. Ngoài ra, Hội đồng đánh giá cao nội dung, hình thức cũng như tính cấp thiết của đề tài trong thực tiễn nghiên cứu.

 

Sau khi trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng. NCS Nguyễn Thanh Long đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo và nhận được nhiều lời khen, lời chúc mừng từ giảng viên hướng dẫn và các thầy cô trong hội đồng.

 

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ:

            Tin, hình ảnh: Phòng Truyền thông