NCS Nguyễn Thị Diệu Hiền bảo vệ thành công luận án tiến sĩ , ngành Kinh tế học

Ngày 28/02/2024, NCS Nguyễn Thị Diệu Hiền đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Kinh tế học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật