PGS.TS Lê Tuấn Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/6/2020, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đã diễn ra Hội nghị đại biểu bầu chọn Hội đồng Trường. Tại Hội nghị, PGS.TS Lê Tuấn Lộc được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Căn cứ các quy định tại Luật Giáo dục Đại học, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019, các văn bản hướng dẫn của ĐHQG-HCM, về việc thành lập Hội đồng trường, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tiến hành tổ chức Hội nghị đại biểu để bầu chọn thành viên hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường là chủ trì và có sự tham gia của cán bộ chủ chốt, đại diện viên chức, người lao động các đơn vị của Trường. Tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đã trình bày về quy trình, tiêu chuẩn và giới thiệu về các nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng Trường.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng Trường gồm 25 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên là người học của Trường; đại diện giảng viên, viên chức, người lao động và các thành viên bên ngoài Trường.


                        Thực hiện bầu chọn thành viên Hội đồng Trường

Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận và thực hiện bầu chọn thành viên Hội đồng trường một cách nghiêm túc, đúng quy trình và đã bầu ra Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 thành viên. Trong đó 9 thành viên bên ngoài trường gồm đại diện lãnh đạo ĐHQG-HCM; đại diện cộng đồng xã hội gồm: nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.


Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Hội nghị

Tiếp đó, Hội đồng Trường lần thứ nhất đã họp bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường, Phó Chủ tích Hội đồng Trường và Thư ký Hội đồng Trường.

Tại phiên họp, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng đã trình bày điều kiện của chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường và điều hành phần giới thiệu nhân sự đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường. Các thành viên hội đồng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, minh bạch đã thảo luận, lựa chọn giới thiệu và tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Trường. 

Được sự tín nhiệm cao của Hội đồng, PGS.TS Lê Tuấn Lộc sinh năm 1970, là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Hiệu trưởng, cao cấp lý luận chính trị đã được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020-2025.


PGS.TS Lê Tuấn Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, (có hiệu lực 01/07/2019), Chủ tịch Hội đồng trường có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường; chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường; sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.Danh sách thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 -2025
                                                                                                                                                            Thực hiện: CCA
 


Tổng truy cập: 12,683,640

1,288,330