Thông báo lần 2 về thời gian tuyển sinh Sau đại học năm 2021 tại TP.HCM

Căn cứ công văn số 1931/UBND-VX, ngày 14/6/2021 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trường Đại học Kinh tế - Luật thông báo đến các khoa đào tạo sau đại học, các đơn vị có liên quan và thí sinh dự thi về việc thay đổi lần 2 thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

 

  Thời gian dự kiến tuyển sinh: Ngày 24, 25/7/2021

Thời gian nhận giấy báo dự thi:

- Thí sinh nhận các thông tin về: số báo danh, phòng thi…thông qua email trước 01 tuần diễn ra kỳ thi.
- Giấy báo dự thi: nhận trực tiếp tại phòng thi vào sáng của ngày 24/7/2021.

  Xem đầy đủ thông báo TẠI ĐÂY

  Nguồn: Phòng Sau đại học và Khoa học Công nghệ Tổng truy cập: 12,691,562

1,267,121