Thông báo về đảm bảo an toàn giao thông và phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với sinh viên trong dịp lễ 30/4-01/5 năm 2021

Thực hiện Công văn số 637/ĐHQG - CTSV ngày 27/4/2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19 dành cho học sinh, sinh viên trong dịp lễ 30/4 – 01/5 năm 2021, Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

 

  1. Sinh viên chủ động tìm hiểu pháp luật về An toàn giao thông và các kỹ năng, biện pháp tham gia giao thông an toàn. 

2. Sinh viên nghiêm túc thực hiện:“Đã uống rượu , bia – không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe” “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô - tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy".

 

  3. Chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nguyên tắc 5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tập trung, Khai báo y tế) để phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả .

Trường Đại học Kinh tế - Luật sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu Đô thị có kế hoạch để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong khuôn viên Trường và trong Khu Đô thị                ĐHQG-HCM theo chức năng, nhiệm vụ.

Phòng Công tác sinh viên để nghị sinh viên toàn Trường thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên.

  Xem toàn bộ thông báo TẠI ĐÂY

                         Nguồn: Phòng Công tác sinh viên

 


Tổng truy cập: 12,612,079

873,699