Thư mời viết bài Hội thảo Quốc tế với chủ đề “Phát triển kinh tế và Kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” (Lần thứ 5).

 

Kính gửi: Các nhà Khoa học,

Với mục tiêu nhằm đưa ra các nhận định, đánh giá, các chính sách, giải pháp, các vấn đề đương đại, toàn cầu hóa, kinh tế thế giới và khu vực,… để phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững. Ngày 19/08/2022, Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo Quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế và Kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa”, (Lần thứ 5).

Hội thảo là diễn đàn dành cho các học giả và chuyên gia cùng nhau thảo luận về những chiến lược, quy trình, giải pháp, xu hướng phát triển mới nhất, hiệu quả nhất trong điều kiện toàn cầu hóa. Từ đó, giúp các doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo giá trị ngày càng cao cho người dùng, cho các bên liên quan, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và đất nước.

 

Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 8 năm 2022, tại Hà Nội.
Địa điểm: Học viện Tài chính.
Thời gian nhận bài viết:  Đến hết ngày 15/6/2022

 

Bài viết được chấp nhận sẽ đăng toàn văn trong kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế, có giấy phép xuất bản, có chỉ số ISBN.
Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự quan tâm của Quý vị.

Trân trọng cảm ơn.

 
 
 


Tổng truy cập: