Thư mời viết bài Hội thảo “Sustainable Development and Social and Economic Cohesion in the 21st Century: Trends and Challenges”

Phòng Quan hệ Đối ngoại nhận được thông tin từ Trường D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria) về việc tham gia viết bài Hội thảo “Sustainable Development and Social and Economic Cohesion in the 21st Century: Trends and Challenges” nhằm kỷ niệm 85 năm thành lập Trường. Các thông tin cụ thể như sau:


  1. Thời gian diễn ra Hội thảo: ngày 8-9 tháng 11 năm 2021

2. Địa điểm tổ chức:

Trực tiếp: Tòa nhà điều hành của Trường D. A. Tsenov Academy of Economics (Bulgaria)

Trực tuyến: Link tham gia Zoom

3. Hội nghị sẽ được tổ chức theo 4 nhóm:

- Tài chính, Kinh tế, Bảo hiểm và An sinh xã hội
       - Kế toán, Kiểm soát, Kiểm toán, Thống kê và Toán học
       - Quản lý, Tiếp thị, Lập kế hoạch, Kinh tế Quốc tế và Tin học Kinh tế
       - Các lĩnh vực kinh tế

4. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Anh, tiếng Bulgaria, tiếng Nga

Thông tin chi tiết về cuộc hội thảo có thể được tìm thấy trên trang web của hội nghị:
        https://www.uni-svishtov.bg/en/news/85th-anniversary-d-a-tsenov-academy-of-economics

Thời hạn và phí quan trọng:
        https://www.uni-svishtov.bg/en/85th-anniversary-d-a-tsenov-academy-of-economics/deadlines-and-fees

Mẫu đăng ký:
        https://www.uni-svishtov.bg/en/85th-anniversary-d-a-tsenov-academy-of-economics/application-form

Yêu cầu về đơn đăng ký:
        https://www.uni-svishtov.bg/en/85th-anniversary-d-a-tsenov-academy-of-economics/paper-requirements

Thư mời chính thức của hội nghị:
        https://www.uni-svishtov.bg/portal/getFile/37/Invitation85.pdf

            Nguồn: Phòng Quan hệ Đối ngoại

 


Tổng truy cập: 12,643,151

669,328