Thư mời viết bài tham luận Hội nghị "Đánh giá hiệu quả tổ chức đào tạo học kỳ hè tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (2014-2021)

Nhằm tổng kết và đánh giá hiệu quả tổ chức đào tạo học kỳ hè tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) giai đoạn 2014-2021; xác định những khó khăn, thách thức trong tổ chức học kỳ hè đối với Nhà trường; đề ra những giải pháp, phương hướng nâng cao chất lượng trong việc tổ chức các học kỳ hè trong thời gian tới; Thực hiện kế hoạch năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Hội nghị “Đánh giá hiệu quả tổ chức đào tạo học kỳ hè tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (2014-2021)"

Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý Thầy, Cô tham gia viết bài đóng góp, chia sẻ thông tin đến Hội nghị với nội dung xoay quanh chủ đề: 

- Phân tích, đánh giá hiệu quả tài chính, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, giảm tải cho học kỳ chính;

- Đánh giá cơ hội và hiệu quả học tập đối với sinh viên; - Thuận lợi, khó khăn đối với việc tổ chức đào tạo học kỳ hè trong giai đoạn vừa qua và trong bối cảnh mới của nhà trường; 

- Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức học kỳ hè phù hợp với Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 và cơ chế tự chủ của UEL từ năm 2021;

- Tính khả thi, thuận lợi, thách thức trong việc triển khai thực hiện 03 học kỳ chính/năm học. 

Yêu cầu bài viết: toàn văn bằng tiếng Việt, độ dài không quá 4.000 từ, đánh máy trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, font Times New Roman. 

Thời gian tổ chức Hội nghị: 08/6/2021 (dự kiến), tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Qúy Thầy/Cô vui lòng gửi toàn văn bản file word bài tham luận Hội nghị về Phòng Đào tạo qua địa chỉ email: phongdaotao@uel.edu.vn trước ngày 27/5/2021.

  Rất mong nhận được đóng góp bài viết của Qúy Thầy/Cô.

  Xem toàn bộ Thư mời TẠI ĐÂYTổng truy cập: 12,612,046

873,666